سه شنبه, ۲۷ محرّم ۱۴۳۹هـ| ۲۰۱۷/۱۰/۱۷م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

 •   مطابق  
تشدید بمباردمان بر اهل شام، پس از کنفرانس آستانه!
بسم الله الرحمن الرحيم

تشدید بمباردمان بر اهل شام، پس از کنفرانس آستانه!

(ترجمه)

خبر

طیاره های جنگنده روسی، بمباردمان ها را بر مناطق آزاد شده ای سوریه تشدید نمود. دقیقاً این تشدید بمباردمان ها پس از برگزاری کنفرانس ۶ آستانه و ملاقات پوتین و اردوغان صورت گرفته است. طیاره های روسی که درین بمباردمان ها، از فضای هوایی ترکیه استفاده نمودند، علاوه بر وارد کردن خسارات مادی، منجر به شهید و زحمی شدن تعداد زیادی مردم نیز گردیده است.

 تبصره

آن چه را که از کنفرانس ها و دیدارها در رابطه به سوریه برگذار می گردد، نمی توان از آتش بس های نمایشی یا شدت بمباردمان ها جدا نمود. چنان چه بعد از کنفرانس آستانه ۵ در مناطق آزاد شده ی شمال سوریه طی شش ماه، نسبتاً بمباردمان ها کاهش پیداکرده بود؛ اما کنفرانس  آستانه ۶ برگزار شد تا ساحاتی را که مناطق کاهش نزاع نامیده بودند، تبدیل به جهنی نمایند که آتش آن توسط طیارات کینه توز روسیه شعله ور گردد و کینه خود را درین مناطق که پر از ساکنین است، تخلیه کنند. علی رغم رو برو شدن نظام بین المللی با خونریزیی که روسیه بر اهل شام روا می دارد، آیا پیام اش همین است؟ و چی تغییری بین آستانه ۵ و ۶ آمده است؟

کسی که رویدادهای جهانی را تعقیب می کند، خواهد دانست که هدف از این نقشه ها و فریب ها، اهل شام اند؛ چون کسانی که بمباردمان و مورد هدف قرار می گیرند و کسانی که بمباردمان شان متوقف می شوند، اهل شام اند. تمام پیام های این کنفرانس ها و حوادث، هم چنان متوجه مردم سوریه است. جامعه بین المللی و در رأس آن امریکا که اولین حامی و پشتیبان کنفرانس های ژنیو و آستانه نیز بود، می خواهند به مردم سوریه بگویند که شما مجرم هستید؛ زیرا شما خواهان سقوط نظامی هستید که مصالح ما را تأمین می نمایید.

زمانی را که برای کاهش نزاع در مناطق سوریه در نظر گرفتند، به هدف این بوده که طعم امنیت را به مردم بچشانند تا مردم به امید بهتر شدن و دایمی شدن امنیت به راه حل های امریکا تسلیم شوند. حالا کم کم صداهایی را از کنار و گوشه می شنویم که از جامعه بین المللی خواهان نجات شهرادلیب اند؛ اما فراموش کرده اند که جامعه بین المللی خودش به شکل رسمی حامی نظامی است که این همه قربانی را به جاگذاشته است. فراموش کردند و بی خبر اند که همین جامعه بین المللی هزارها انسان را از مردم سوریه به قربانگاه فرستاده است.

شما اهل سوریه، آگاه باشید که آتش بس های ناپایدار و تشدید بمباردمان ها، جزء برنامه ای است تا انقلاب شما را نقطه پایان بگذارد و می خواهد، شما را وادار سازد تا به هر راه حلی که خودشان ترسیم می کنند، تسلیم شوید. بدون شک این راه حل ها، پلان های است که امریکا آن ها را طراحی نموده و نوکرانش آن ها را به اجرا می گذارند. شما جز این که این نظام را با تمام شاخ و برگش از بین ببرید و نابود سازید، دیگر راه حلی ندارید، بدون این که کدام توجهی به دستورات کمک کننده گان مالی داشته باشید و یا این که از دولت های غربی و امکاناتی که در دست دارند، پیروی کنید.

بناً شما دولتی را برپا کنید که امور شما را سرپرستی نموده و از نفس و مال های تان دفاع نماید. این یگانه راه خلاصی و واجبی از جانب پروردگار شما است. پس توکل تان را به الله سبحانه وتعالی نموده از او یاری بخواهید؛ زیرا فقط او برای بنده گانش یاری می رساند، گرچه یاری اش مدت اندکی بعد نصیب تان گردد.

نویسنده: منیر ناصری

2 comments

 • واسع بهار
  واسع بهار سه شنبه، 10 اکتبر 2017 Comment Link

  آن چه را که از کنفرانس ها و دیدارها در رابطه به سوریه برگذار می گردد، نمی توان از آتش بس های نمایشی یا شدت بمباردمان ها جدا نمود. چنان چه بعد از کنفرانس آستانه ۵ در مناطق آزاد شده ی شمال سوریه طی شش ماه، نسبتاً بمباردمان ها کاهش پیداکرده بود؛ اما کنفرانس  آستانه ۶ برگزار شد تا ساحاتی را که مناطق کاهش نزاع نامیده بودند، تبدیل به جهنی نمایند که آتش آن توسط طیارات کینه توز روسیه شعله ور گردد و کینه خود را درین مناطق که پر از ساکنین است، تخلیه کنند. علی رغم رو برو شدن نظام بین المللی با خونریزیی که روسیه بر اهل شام روا می دارد، آیا پیام اش همین است؟ و چی تغییری بین آستانه ۵ و ۶ آمده است؟

 • واسع بهار
  واسع بهار سه شنبه، 10 اکتبر 2017 Comment Link

  آن چه را که از کنفرانس ها و دیدارها در رابطه به سوریه برگذار می گردد، نمی توان از آتش بس های نمایشی یا شدت بمباردمان ها جدا نمود. چنان چه بعد از کنفرانس آستانه ۵ در مناطق آزاد شده ی شمال سوریه طی شش ماه، نسبتاً بمباردمان ها کاهش پیداکرده بود؛ اما کنفرانس  آستانه ۶ برگزار شد تا ساحاتی را که مناطق کاهش نزاع نامیده بودند، تبدیل به جهنی نمایند که آتش آن توسط طیارات کینه توز روسیه شعله ور گردد و کینه خود را درین مناطق که پر از ساکنین است، تخلیه کنند. علی رغم رو برو شدن نظام بین المللی با خونریزیی که روسیه بر اهل شام روا می دارد، آیا پیام اش همین است؟ و چی تغییری بین آستانه ۵ و ۶ آمده است؟

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه