سه شنبه, ۰۵ ربیع الاول ۱۴۴۰هـ| ۲۰۱۸/۱۱/۱۳م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

  •   مطابق  
ایران؛ پیشرفت و ترقی در تساوی حقوق جنسی یا نابودی جمعیت؟
بسم الله الرحمن الرحيم

ایران؛ پیشرفت و ترقی در تساوی حقوق جنسی یا نابودی جمعیت؟

دولت‌های سیکولر، افکاری چون: برابری جنسی،  زن گرائی، توانمندسازی زنان و آزادی های لیبرالی را منحیث مهم‌ترین پایه های یک دولت موفق می دانند. از  این‌رو این دولت ها مدعی تضمین این نوع ارزش‌ها می باشند، در حالی‌که واقعیت چیزدیگری را بیان می کند. طبق مطالعات مؤسسۀ بیرگرون، با جود اقدامات اساسی و بین‌المللی، که در راستای برابری جنسی صورت گرفته است، هنوزهم نابرابری جنسی عظیمی در سطح جهان دیده می‌شود.

متأسفانه این ارزش ها و افکار ویرانگر به وسیلۀ غرب کافر طرح ریزی گردیده و در اثر تهاجم فرهنگی آن‌ها، داخل سرزمین های اسلامی شده و تعداد زیادی از امت مسلمه به‌خاطر رکود مفاهیم ناب اسلامی، متأثر از این افکار ویرانگر گردیده اند. امت مسلمه در ایران نیز همانند جاهای دیگر، از افکار و ارزش های غربی مانند: برابری جنسی راهی گریزی ندارند. هم‌چنان سازمان های بی‌شماری مانند: بنیاد زنان ایرانی-امریکایی، سازمان زنان ایرانی، بخش آموزشی اطفال سازمان ملل یا یونسیف، برنامۀ انکشافی سازمان ملل و دیگر سازمان هایی  که به‌خاطر رشد و انتقال افکار سیکولریستی در جوامع اسلامی فعالیت دارند، وجود دارد.

بنابر این، از پیامد های این فاجعۀ فرهنگی نمی توان چشم‌پوشی کرد؛ قسمی  که دیگر زنان و مردان به اساس این مفکوره، جایگاه مناسبی در بین خانواده و جامعه برای خویش پیدا کرده نمی توانند، کوشش می  کنند تا این ارزش هایی را که مخالف فطرت انسانی است، پذیرفته و در نتیجه، زندگی خانوادگی به وسیلۀ این ارزش  های غیراسلامی به شدت آسیب می بینند؛ چراکه زنان دنبال آزادی ، خودکفائی و استقلال خویش افتاده و نقش اصلی آن ها-که عبارت از وظیفۀ مادری و خانه‌داری می باشد- نزدشان بسیار عقب مانده، از مودرفته و پست جلوه کرده و توجه خویش را به‌سوی مقام و وظیفه، تساوی حقوق با مردان و دیدگاه زن‌گرایی معطوف می نمایند.

طبق آمار 12 ماه اخیر، رشد جمعیت در ایران به 1.29 درصد، که پائین ترین حد آن را در این کشور نشان می دهد، سقوط کرده است. هم‌چنان آمار طلاق در این کشور روند صعودی داشته و اکثریت ازدواج هایی‌که به طلاق منتهی می  شود، بیشتر از دو برابر سال   های گذشته می  باشد. مقایسۀ اوسط آمار طلاق در جهان خصوصاً در ایران نشان می دهد که در جهان از هر 7 ازدواج و در ایران از هر 4.8 ازدواج یکی به طلاق می انجامد. این مقایسه بیانگر آمار بلند طلاق در این کشور می باشد. هم‌چنان به اساس گزارش خبرگزاری رسمی قوۀ قضائیۀ ایران(میزان)، بیش از 30 میلیون زن تحصیل یافته ایرانی، که بالاتر از 30 سال عمر دارند، مجرد می باشند. میزان رشد جمعیت خانواده در طول سال‌های اخیر در ایران کاهش یافته است. به اساس سرشماری سال 1976م، در ایران اوسط جمعیت خانواده به 5.02 تن می رسید، اما سرشماری سال 2016م، اوسط جمعیت خانواده را 3.3 تن نشان داده است. مسئلۀ دیگر این است که خانواده های تک فردی نیز در این کشور رو به افزایش می باشد، قسمی که در سرشماری سال 2016م، این خانواده ها به 8.5 درصد رسیده است.

هم‌چنان روابط نامشروع در سال های اخیر افزایش را نشان می‌دهد. به اساس نظرسنجی سازمان ملی جوانان ایران، از 7هزار زن و مرد جوان 55 درصد آن ها قبل از ازدواج  دوست دختر یا دوست پسر داشته اند. از طرفی، کارشناسان آزاد به این عقیده اند که ممکن ارقام این روابط نامشروع در آیندۀ نه‌چندان دور، باز هم بالا برود. تقاضا برای خودفروشی نیز در این کشور رو به‌افزایش می‌باشد. در گوشه و کنار بعضی جاده‌های شهرهای بزرگ، کسانی که خودفروشی می  کنند، به چشم می  خورند؛ اما تعداد دقیق آن ها معلوم نیست. در سال 2002م روزنامۀ ایرانی "انتخاب" تخمین نمود که تنها در تهران نزدیک به 85 هزار خودفروش یا فاحشه وجود دارد.

بسیار واضح است که ارزش ها و معیارهای زیان آور و غیرواقعی غربی باعث این همه مبارزۀ  جنسی، اختلاف در تنظیم خانواده و بحران های خانوادگی در زندگی مشترک خانواده‌ها شده است. امت مسلمه این را فراموش نمودند که ارزش ها و دیدگاه های غربی، که در تضاد با شریعت اسلامی بوده، به‌خاطر این نیست که اسلام از حقوق زنان حمایت نمی     کند، بلکه به‌خاطر زیرپا کردن حقوق زنان تحت دین تحریف شدۀ عیسویت و غرب می باشد که باعث قدعلم کردن دیدگاه زن  گرایی و برابری جنسی گردیده است.

هم‌چنان حکام سرزمین های اسلامی نیز امت مسلمه را سردرگم و گمراه می کنند. طوری  که روحانی رئیس جمهور ایران در مجمع ملی زنان برای شکل‌دادن اقتصاد و فرهنگ در تهران گفت: «ما هرگز فرهنگ تبعیض‌آمیز جنسی را قبول نخواهیم کرد. زنان باید از فرصت   ها، حمایت و حفاظت و حقوق اجتماعی برابر با مردان برخوردار باشند.»

گفته های روحانی و دیگر سیاست  مداران ایرانی ثابت می سازد که دولت ایران به‌جای ارزش ها و معیارهای اسلامی از ارزش ها و معیارهای غربی نمایندگی می کند. بنابراین، این افکار و ارزش های غربی دولت ایران را سردرگم و گمراه نموده است و سبب شده تا مردم ایران به ارزش ها و معیارهای ناب اسلامی دسترسی نداشته باشند. مساوات زن ومرد، کاهش نرخ زاد و ولد، ترجیح شغل و مقام نسبت به وظیفۀ مادری، روابط نامشروع، ترک حجاب شرعی، آزادی فردی و آزادی بیان، همه‌ای این افکار فریبندۀ غربی در حل مشکلات امروزی هیچ‌کدام نقشی نداشته و در حقیقت پیامدهای زیان آور این افکار برای تمام جهان آشکارا می  باشد.

مرد و زن نزد الله سبحانه وتعالی از ارزش، استعداد، ماهیت و ذات یکسانی برخوردار هستند. برای همگی به وضوع روشن است که تفاوت‌های فزیکی بین ‌این دو جنس وجود دارد. از این رو الله سبحانه وتعالی نقش و وظیفۀ آن ها را به‌اساس همین تفاوت ها در این دنیا تنظیم نموده است. بناءً شریعت اسلامی حقوق سیاسی، اقتصادی، تحصیلی و قضایی را همانند مرد برای زن نیز تأمین می کند. به هرحال، برای تنظیم زندگی خانوادگی به شکل مؤثر آن، باید به شریعت اسلامی رجوع نماییم، چراکه نظام اسلام نقش، وظیفه و حقوق مرد و زن را که از هم متفاوت می باشد، در ازدواج و ساختار زندگی خانوادگی تعیین نموده است. هیچ‌گاه نقش و وظیفۀ مرد را از زن بالاتر نمی     پندارد، بلکه وظایف هردو مهم و حیاتی بوده و متضمن زندگی خانوادگی پرثمر و هماهنگ که در آن از حقوق مردان، زنان، کودکان، بزرگان واعضای خانواده حفاظت و حمایت صورت گیرد، می‌باشد.

در نتیجه به جای پیروی کردن از دولت های غربی، که با افکار هم‌چو دیدگاه زن گرایی، آزادی و ارزش های سیکولری، به  سوی تخریب و ویرانی زندگی خانوادگی و ازدواج  روان اند، به نظام اسلام رجوع نموده و منحیث امت مسلمه نظام، احکام، روش زندگی و ارزش‌های اسلامی را که از جانب الله سبحانه وتعالی برای ما تعین شده و یگانه تضمین کنندۀ وحدت خانواده و ازدواج مستحکم و پایدار می باشد، پذیرا شویم. چنانچه الله سبحانه وتعالی می فرماید:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

[طلاق: 35]

ترجمه: مردان و زنان مسلمان و مردان و زنان با ايمان و مردان و زنان عبادت‏پيشه و مردان و زنان راستگو و مردان و زنان شكيبا و مردان و زنان فروتن و مردان و زنان صدقه‏ دهنده و مردان و زنان روزه‏دار و مردان و زنان پاكدامن و مردان و زنانى‌كه الله(سبحانه وتعالی) را فراوان ياد مى كنند، الله(سبحانه وتعالی) براى(همۀ) آنان آمرزشى و پاداشى بزرگ فراهم ساخته است. 

منابع:

https://iwpr.net/global-voices/virginity-still-commodity-iran

نویسنده: آمنه عابد

برای دفتر مرکزی مطبوعاتی حزب التحریر

Last modified onشنبه, 27 اکتبر 2018

ابراز نظر نمایید

back to top

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه