Cuma, 17 Dhu al-Hijjah 1441 | 2020/08/07
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Kadın Kolları

No: HT–BA–2020–MO–TR–03 H. 15 Şa'bân 1441
M. Çarşamba, 08 Nisan 2020

Hizb-ut Tahrir / Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları, “Pekin+25: Cinsiyet Eşitliği Maskesi Düştü Mü?” Başlıklı Önemli Bir Uluslararası Çevrimiçi Konferansını Başarıyla Gerçekleştirdi

4 Nisan 2020 Cumartesi günü Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi Kadın Kolları, Pekin+25: Cinsiyet Eşitliği Maskesi Düştü Mü?başlıklı önemli bir uluslararası çevrimiçi konferansı düzenledi. Konferans, konuyla ilgili üç hafta süren küresel kampanyanın zirvesiydi. Etkinlikte Filistin, Türkiye, Endonezya, Tunus, Avustralya, Lübnan ve İngiltere’den Hizb-ut Tahrir kadın üyeleri konuşma yaptı. Etkinlik, İngilizce, Arapça, Türkçe ve Endonezyaca dillerinde uluslararası kitleye aktarıldı, etkinliği on binlerce izleyici izledi. Konferans (BM 1995 Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu iddialarının ve “Cinsiyet Eşitliği” kavramının, gerçekte kadının statüsünü yükseltmenin, haklarını geliştirmenin ve kadınların yaşam kalitesini uluslararası düzeyde artırmanın bir aracı olup olmadığını incelemeyi) amaçladı. Deklarasyon, bu yıl 25. yıldönümünü kutluyor.

Bu önemli konferansın ilk konuşmasında tarihte ve günümüzde propagandası yapılan feminizm ve cinsiyet eşitliği kavramının ideolojik boyutları ele alındı. Konuşmada, bunun sömürgeci kapitalist devletlerin laik, liberal ve diğer inanç ve sistemlerini Müslüman ülkelere ve dünya çapındaki Müslüman topluluklara empoze etmek için kullandıkları bir araç olduğu açıklandı. Amaçları, küresel hegemonyalarını ve çıkarlarını korumak ve İslam’ın yükselişini önlemektir. Ayrıca konuşmada, kadın meseleleriyle ilgili uluslararası ve ulusal tartışmaların, kadınların karşılaştığı sorunların gerçek nedenlerini, sağlam çözümlerini, İslam da dâhil olmak üzere farklı değer sistemlerinin, kadınların, aile hayatının ve toplumun yaşamları üzerindeki gerçek etkisini objektif olarak ele almak yerine Batılı laik gündem ve düşüncelerle nasıl politize edildiğine ve tekelleştiğine değinildi.

Cinsiyet Eşitliği Yanılsamaları” başlıklı ikinci konuşmada, cinsiyet eşitliği politikaları ve yasalarının kadınları korumada, güçlendirmede ve hayatlarını iyileştirmede başarısız olduğu vurgulandı. Bugün kadınların karşılaştığı onca sorunların temel nedeni, cinsiyet eşitsizliği değil, aksine kapitalizm, sosyalizm, diğer insan yapımı inançlar, değerler ve dünya çapında uygulanan sistemlerdir.

Üçüncü konuşmada, Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’nun ülkelerdeki İslami sosyal ve aile yasalarını yürürlükten kaldırma sinsi gündemi ifşa edildi. Bu amacı gerçekleştirmek için Müslüman ülkelerdeki hükümetler ve uluslararası kuruluşlar tarafından kullanılan mekanizmaların ve kurumların, kadınlar, aile kurumu ve toplum üzerindeki zararlı etkisi ortaya kondu.

Dördüncü, beşinci ve altıncı konuşmalarda, kız ve kadınlara eğitim verilmesi, kadınların ekonomik haklarının güvence altına alınması, silahlı çatışmalarda kadınların korunması alanlarında deklarasyonun kusur ve başarısız stratejik hedeflerine ışık tutuldu. Yanı sıra kadınların haklarını güvence altına almak için İslam’ın kusursuz yaklaşımına projeksiyon tutuldu. Ayrıca konuşmalarda, “kadınların istihdam yoluyla güçlendirilmesi” cinsiyet anlatısı çürütüldü. Kapitalist devletlerin, kadınların yaşam standartlarını geliştirmek yerine kadınların, ekonomilerinin motor gücü olarak kullanıldıklarına ve sömürüldüklerine değinildi.

“İslam: Kadınların gerçek güçlenmesine giden yolbaşlıklı final konuşmasında, İslam ve siyasal sistemi olan Nübüvvet metodu üzere Hilafetin, annelik rolünü güçlendirmek ve desteklemek de dahil olmak üzere toplum içinde kadınların statüsünü yükseltmek, yoksulluğu ortadan kaldırmak ve refah yaratmak da dahil olmak üzere karşılaştıkları çok sayıda politik, ekonomik ve sosyal sorunu çözmek ve önlemek, kadınları şiddet, sömürü ve adaletsizlikten korumak, onlara yüksek kaliteli eğitim sunmak ve sağlık hizmetlerine erişim sağlamak, güvenli bir ortamda aktif ve üretken bir kamu rolüne sahip olmalarını temin etmek, devlet içinde gerçek ilerleme ve gelişme elde etmek için ayrıntılı ve doğru bir vizyon sunan somut ve sağlam ilkeleri, yasaları ve sistemleri tartışıldı. Konuşma, dünya çapındaki Müslüman kadınları Raşidi Hilafet Devleti kurma çalışmasına katılım çağrısı yaparak sona erdi. Hilafet, Müslüman ülkelerde kadınlar için yeni bir şafağın habercisi olacak, tüm kadınların hak ettiği haklar ve iyi muamele için bir kez daha küresel bir örneklik teşkil edecektir.

Önümüzdeki haftalarda, konferans ve kampanyada ele alınan konuları daha geniş biçimde ele alan makaleleri içeren bir kitapçık çeşitli dillerde yayınlanacak inşallah.

Konferans konuşmalarına, kampanya materyaline ve kitapçığa aşağıdaki linklerden erişilebilir:

http://www.hizb-ut-tahrir.info/en/index.php/hizbuttahrir/19097.html

www.facebook.com/WomenandShariah

Dr. Nesrin Nevaz
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Kadın Kolları Direktörü
حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi Kadın Kolları
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
el-Mezra’a, P.K. 5010-14, Kolombiya Merkezi B Blok Kat:2, Beyrut/Lübnan
Telefon: TEL: 0096 113 07 59 4 / GSM: 0096 171 72 40 43
www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail: media [@] hizb-ut-tahrir.info

Ortam

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER