Logo
Bu sayfayı yazdır


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Britanya
Medya Bürosu

No: BR–BA–2019–MB–TR–09 H. 27 Raceb 1440
M. Çarşamba, 03 Nisan 2019

Hizb-ut Tahrir / Britanya, Uygur Müslümanlarına Yapılan İnsanlık Dışı Muameleyi Kınamak İçin Çin Büyükelçiliğine Bir Heyet Gönderdi

27 Recep’te Hizb-ut Tahrir / Britanya’dan bir heyet, Hizb-ut Tahrir Merkez Medya Ofisi tarafından yayınlanan Hilafet, Doğu Türkistanı Özgürlüğüne Kavuşturacak ve Uygur Müslümanlarını Mücrim Çin Zulmünden Kurtaracaktırbaşlıklı basın açıklaması ve kişisel mektubu teslim etmek üzere Çin Büyükelçiliğine gitti. Mektubun içeriği şöyledir:

Sayın Büyükelçi Liu Xiaoming,

Bugün size bu mektubu yazmamızın amacı, ülkenizin, Allah’tan başka İlah yoktur diyen Doğu Türkistan Müslümanlarına yaptığı ayrımcılık ve zulmü, din değiştirmeye zorlamasını, gözaltına almasını, işkence yapmasını ve hatta öldürmesini kınamaktır. Hükümetinizin, Müslüman ülkelerdeki yöneticilerin korkaklıkları ve Batı ülkelerinin insan haklarına ilişkin hastalıklı ve ikiyüzlü tutumu yüzünden Müslümanlara yönelik aşağılık politikasını sürdüreceğini biliyoruz. Çin dâhil olmak üzere dünyadaki tüm hükümetler tarafından bugün benimsenen laik kapitalist ideolojide, tiksindirici bir şekilde zengin eliti daha da zenginleştirmek dışında insanlığın gerçek hiçbir değeri yoktur. Amerika, Avrupa veya İngiltere hükümetlerinin ve onların ajanlarının, insan hakları ihlallerinden ötürü Çin’e ciddi bir şekilde meydan okumalarını beklemiyoruz. Çünkü onların sömürgeci dış politikaları, insan hakları ve dünyanın doğal kaynaklarını istismar etmeyi amaçlamaktadır. Dahası onlar, Allah’ın insanoğluna verdiği temel hakların berbat bir şekilde ihlal edilmesinden sorumlu olmuşlardır ve hâlâ da sorumludurlar.

Allah, nasıl adaletli ve onurlu davranılacağını göstermek, hayvanlar seviyesine düşmesini önlemek için insanlığa İslam’ı ve hidayeti göndermiştir. Bugün hükümetinizin maddi kazanç elde etmek için hayvanlar seviyesine düştüğünü görüyoruz. Tüm insanlığın yapmış oldukları eylemlerinden hesaba çekilecekleri Kıyamet Günü bu kazanımlar hiçbir fayda etmeyecektir.

Çin’de, bu kadar bariz yüz karasını ve insanoğlunun alçakça suiistimali hâlâ kabul edenler var. Bu yüzden cinayet ve baskılardan sarfı nazar etmek için ucuz yalanlar ve mazeretler uyduruyorlar. Bu tür yalanlar, mağdurların ulusal uyumu ve kimliği zayıflattığını ya da aşırılık yanlısı ve hatta terörist olduklarını iddia etmektedir. Bu tür yaftalar, Müslümanların İslam’ı terk edip ulusal laik kültürü benimsemeleri gerekliliğine ikna edici rasyonel argümanlar sunamayan başarısız devletlerin son umutsuz girişimleridir. Çin hükümetinin baskıcı davranışı, akıllı insanlara yakışmaz. Kabilecilik ve milliyetçilik geleneklerine körü körüne bağlılık, düşüncenin reddi anlamına gelir. Dahası laik kapitalizm, bir düşünceye dayanmaz, çünkü düşünceyi destekleyecek hiçbir kanıtı yoktur. Kapitalizm, bir uzlaşmadır ve Avrupa krallarının kilise adına yüzyıllarca işlediği zulümlere verilen bir tepkimedir. Çin halkının tarihinde hiçbir yeri olmadığı halde Çin hükümetinin kapitalizmi benimsemesi çok daha şaşırtıcıdır. Aslında Çin, açgözlü Avrupalı ​​sömürgeciler tarafından yıkıma maruz kalmıştır. İslam, düşüncesiz bir tepkime olmadığı gibi sadece ibadet ve kişisel işlerle sınırlı bir din de değildir. İslam nedeniyle Müslümanlar Çin halkına adaletli davranmışlardır. İslam, kanıta ve rasyonel düşünceye dayalı bir ideolojidir. İslam aydın bir düşüncedir. Bu düşünce ile benliğimizin farkına varırız. Nefsimiz ve birbirimizle olan ilişkilerimizi nasıl organize edeceğimiz konusunda bize yol göstermesi için yaratıcıya döneriz. Dolayısıyla İslam, insanlığı kullara kulluktan Yaratıcıya kulluğa götürmesi için yaratıcıdan indirilmiş adil bir yaşam biçimidir.

Sayın Büyükelçi, sizi hükümetinizin zulmünü kınama konusunda Müslümanlarla birlikte hareket etmeye, düşünce ve akla dayalı İslami inanç ve değerleri benimsemeye davet ediyoruz. Adaletin safında yer alınız ve hükümetinizin Çin halkı adına işlediği vahşete karşı sesinizi yükseltiniz. Yakında Allah’ın izniyle İslam dünyasındaki ajan yöneticilerin yerini samimi bir İslami liderlik alacaktır, o zaman Çin bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Bu nedenle İslam’ın adaletiyle aydınlanacak bir geleceği benimseyiniz ve hasta kapitalist dünya düzenini reddediniz. Tüm bu konuları daha ayrıntılı olarak ele almak için sizinle görüşmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isteriz.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Britanya
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: (+44) 070 74 – 19 24 00
www.hizb.org.uk
E-Mail: media@hizb-ut-tahrir.info / press@hizb.org.uk

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.