Logo
Bu sayfayı yazdır


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Doğu Afrika
Medya Bürosu

No: DA–BA–2016–MB–TR–03 H. 20 Cumâde’l Ûlâ 1437
M. Pazartesi, 29 Şubat 2016

Kenya’da Yolsuzluk

Bir kez daha Kenya, yolsuzluk ile dünya gündemine gelmiştir. 26 Şubat 2016 Cuma günü Price Waterhouse Coopers (PwC) denetim firması tarafından yayımlanan ekonomik suçlar anketine göre Kenya, dünyanın üçüncü büyük yolsuzluk ülkesidir. Bu ankete göre Kenya, sadece Güney Afrika ve Fransa’dan daha iyi durumdadır. Veriler, Kenyalılar çalmak, sızlamak ve kabileciliği sürdürmekte ustadır diyen devlet başkanı Uhuru Kenyatta’nın açıklamalarından hemen sonra basına yansıdı. Devlet Başkanının bu açıklamaları Baş Yargıç Willy Mutunga’nın bir hafta önce bir gazeteye verdiği röportajdan hemen sonraya rast gelmektedir. Baş yargıç, Hollanda gazetesi NRC’ye verdiği röportajda Kenya bir haydut ekonomisi haline gelmiştir. Öyle ki yolsuzluk, toplumun her düzeyinde yaygındır demişti. 

Bu konuda Hizb-ut Tahrir / Doğu Afrika olarak biz şuna vurgu yapmak istiyoruz:

Kenya Batılı kapitalist ideolojiye göbekten bağlandığından beri bu tür şeytani yolsuzluklar ile ön plana çıkması hiç de tuhaf değildir. Çünkü kapitalist sistem, her yolla servet kazanmayı meşru gören bir sistemdir. Bu da kapitalist rejim içindeki tüm siyasi eliti, şu veya bu şekilde hırsızlık ve yolsuzluğa karıştırmaktadır.

Yüksek oranda yolsuzluk, rüşvet, yoksulluk vb veriler ortaya koyan ve periyodik olarak yapılan anketler, çaresizlik anketleridir ve bu vahşeti frenlemek için ellerinden bir şey gelmezler. Veriler, yalnızca bize küçük bilgi ve rakamlar sunarlar. Kaldı ki bütün dünya, bugün sayısız kriz ile karşı karşıyadır. Ayrıca normalde bu anketlerin amacı, kapitalizmin salyalarına ve hastalıklarına köprü olmaktır. Biz dünyanın karşı karşıya kaldığı tüm felaketlerin temel nedeninin kapitalizm olduğunu hep söyleyip duruyoruz.

Liderler ve kapitalist siyasetçiler, yolsuzluğu ortadan kaldıramazlar. Çünkü kapitalist ideolojide liderlik, kamu servetini yağmalamak ve zimmete geçirmek için bir fırsattır. Bu şeytani iğrençliği örtbas etmek için düzenli olarak yolsuzlukla mücadele komisyonları kurulur. Ancak bu komisyonlar bile yolsuzluğu örtbas etmek için kullanılıyorlar.

Yolsuzluğu kınama ve ifşa etme yaygaralarına gelince, sadece vatandaşların gözlerini boyamak ve duyguları kendi lehlerine kullanmak içindir. Siyasi endişeleri olduğunu göstererek muhalif diğer siyasilerin pisliklerini deşifre ediyorlar. Ancak tüm politikacılar, kamu malını yağmalıyorlar. Bu konuda iktidar ile muhalifler arasında hiçbir fark yoktur.

Son olarak biz tekrar hatırlatmak isteriz ki yolsuzluğun temel nedeni, pis kapitalist sistemdir. Bu sistemi tamamen ortadan kaldırmak ve yerine İslam’ı koymak elzemdir. İslam, tek adil ve gerçek ideolojidir. Onu uygulama şekli de Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletidir. İslam’ın on üç yüzyıl boyunca dünyanın yarısında hüküm sürdüğü dönemlerde, yolsuzluk hiç olmamış ya da nadiren olmuştur.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Doğu Afrika
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: Mob: +254(0737)606667 / +254(0717)606667
www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail:  abuhusna84@yahoo.com

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.