Cumartesi, 02 Safar 1442 | 2020/09/19
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Endonezya
Medya Bürosu

No: EN-BA-2008-RS-TR-0001 H. 9 Muharrem 1429
M. Perşembe, 17 Ocak 2008

- Basın Açıklaması - Hizb-ut Tahrir / Endonezya'dan Sapık Ahmediyye Grubu Hakkında Bir Basın Açıklaması

Akîdevî fırkaları denetlemekten sorumlu Eşgüdüm Komisyonu, 05.01.2008 Salı günü Başsavcının bürosunda yaptığı oturumun ardından Ahmediyye fırkasının yasaklanmamasına karar verdi. Bu karar, Ahmediyye / Endonezya Lideri olması itibariyle AbdulBasît tarafından cemaatin îtikâdî ve ictimâî usûlü hakkında yapılan Ahmediyye / Endonezya Merkez Yürütme Kurulu açıklamalarının 12 bendinin oturumda kabul edilmesinden sonra geldi.

Ahmediyye / Endonezya açıklamalarında, Muhammed [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in  Nebîlerin sonuncusu ve Ahmediyye'nin kurucusu Mirza Gulam Ahmed'in ise Ahmedîlerin mürşidi, muallimi ve örneği olduğunu ifade ederek, (Ahmediyye'nin en önemli kitabı olan) Kitâb-ut Tezkira'nın ancak Mirza'nın mânevî birikiminin mecmuu olduğunu, mukaddes bir kitap olmadığını, mukaddes kitabının yalnızca Kur'ân-il Kerîm olduğunu ve bunun da Nebî [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in Sünneti ile birlikte, bağlı kaldıkları İslâm'ın kaynakları olduğunu vurguladı. Yine Ahmediyye'nin kendileri dışındaki Müslümanları asla tekfir etmeyeceğini ve mescitlerinin tüm Müslümanlara açık olduğunu belirtti.

Komisyon, bu açıklamaların hakka dönüşe yönelik bir iyi niyet taşıdığı kanısına vardı ve ardından Ahmedîlere, açıklamalarında geçen bu 12 bendin uygulanması için 3 aylık bir süre tanıdı. Bu açıklamalarında ciddi olmadıklarının ve haklarındaki "sapık" değerlendirmelerini önlemek için sırf politik manipülasyon yaptıklarının açığa çıkması halinde, Komisyon -müdürü Vusno Suprata'nın belirttiği gibi- başka tedbirler alacaktır.

Bunlara binâen Hizb-ut Tahrir / Endonezya, aşağıdaki hususları beyân eder:

1.   Diğer Müslüman kardeşlerini hatadan ve dalâletten uzaklaştırmak üzere uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunmaları, Müslümanların yükümlülüklerindendir. Yine hata ettiklerini yahut dalâlete düştüklerini fark ettikleri anda, onları hakka döndürmede acele etmeleri de yükümlülüklerindendir. Hakka dönüşe yönelik bu açıklamalarına binâen, bunu hüsn-ü zann olarak değerlendirerek kabul etmek kaçınılmazdır. Zîra İslâm, Müslüman bir kimsenin Müslüman kardeşi hakkında, gerçekte içinde ne olup olmadığına göre değil, zâhirine göre hükmetmesine karar kılmıştır. Zîra kalplerin içinde neler olduğunu bilen yalnızca Allah [Tebârake ve Te'alâ]'dır.

2.   Ancak önceki kâidenin, bu Ahmediyye meselesinde tahakkuku mümkün değildir. Zîra onun meselesi, Komisyon'un oturumunda, 12 bentlik açıklamasının ardından sapıklığından dönmüşçesine ele alındığı kadar basit bir mesele değildir. Nitekim Ahmediyye/Endonezya, küresel Ahmediyye'nin bir koludur ve Endonezya'da da -kitaplarında ve referans kaynaklarında geçtiği gibi- Merkezî Yürütme Kurulu tarafından kararlaştırılmış öğretilerinde, mefhumlarında ve inançlarında küresel Ahmediyye'ye bağlıdır. Hakkında farklı çevrelerce dalâlet (sapıklık) hükmü verilen hususlara göre sürdürülen bu inançlarından herhangi bir şekilde döndüğü vâki olmamıştır, ne 1980 tarihli Kurul kararında geçtiği gibi ülkeler bazında, ne de 1985 tarihli İslâm Konferansı Örgütü'nün kararında geçtiği gibi küresel bazda!

3.   Buna göre Hizb-ut Tahrir / Endonezya, Endonezya Âlimler Kurulu'nu, bu öğretilerini, mefhumlarını ve sapık inançlarını değiştirinceye dek Ahmediyye'nin sapıklığı hakkındaki fetvâlarını değiştirmemeye teşvik eder. Hükümet de Endonezya Âlimler Kurulu'nun bu fetvâlarını referans almalı, Ahmediyye'nin sapıklığı hakkındaki hükmü benimsemeli, faaliyetlerini men etmeli ve üyelerini mürted oldukları gerekçesiyle yakalamalıdır. Tamamen hakka dönmeleri halinde bu engellemeler kaldırılabilir olmalıdır.

4.   Bütün bunlara karşın, sapık bir grup olarak yayılması nedeniyle kendilerine karşı şiddetli bir öfke duyan fertlerin yaptığı gibi, Ahmediyye meselesinin şiddet eylemleri ile çözülmesi doğru değildir. 1980 senesinde Endonezya Âlimler Kurulu tarafından ve 1985'te Cidde'deki İslâmî Fıkıh Birliği'nde İslâm Konferansı Örgütü tarafından hakkında sapıklık fetvâsı verilmesine binâen Hükümet, bu grubun üyelerine karşı sert önlemler almalı, bürolarını kapatmalı, inançlarına çağırmaktan men edilmeli ve üyeleri yakalanmalıdır. Yani öncelikli olarak fertler veya topluluklar değil devlet harekete geçmelidir.

5.   Hizb-ut Tahrir / Endonezya, Endonezya Hükümeti de dâhil tüm Müslümanlara, Ahmediyye'ye ilişkin sapıklık hükmünü kaynak alan önceki fetvâları benimseme çağrısında bulunmaktadır. Çünkü bunlar haklıdır ve şer'î ehliyet ve mârifet sahibi âlimler tarafından yayınlanmıştır. Zaten İslâmî Akîde'nin sâfiyetini saptırmaya yahut ona ve Müslümanların mukaddesâtına saldırmaya yönelik girişimlerden korumak maksadıyla fetvâlar yayınlanması ve önlemler alınması gâyet doğaldır.

6.   Yine tüm Müslümanları, İslâm Şeriatı ile yönetimin ve Hilâfet'in geri getirilmesinde acele etmeleri çağrısında bulunmaktadır. Zîra artık Laik sistemin fesâdı ayyuka çıkmış, İslâm'ı ve inançlarının kudsiyetini savunmaktan uzak ve âciz olduğu ifşa olmuştur.

Allah'tan hepimize merhamet etmesini, hepimizi korumasını ve hepimizi, bilhassa ülkelerde İslâm'ın ikâme için ihlasla çalışan dosdoğru âlimleri hayra muvaffak kılmasını niyâz ediyoruz ki âlemlere rahmet İslâm'ın hedefleri tahakkuk edebilsin.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Endonezya
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Gedung Anakida Lantai 7 Jl. Prof. Soepomo Nomer 27, Jakarta Selatan 12790, Indonesia
Telefon: [62-21] 8353253/4
www.al-islam.or.id | www.hizbut-tahrir.or.id
Fax: [62-21] 8353253/4
E-Mail: info@hizbut-tahrir.or.id

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER