Logo
Bu sayfayı yazdır


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Mübarek Toprak (Filistin)
Medya Bürosu

No: FL-BA-2009-MB-TR-0004 H. 27 Rabi-ul Evve 1430
M. Salı, 24 Mart 2009

-Basın Açıklaması- Kudüs Normalizasyoncuları Değil Fatihleri Beklemektedir

Kültür başkenti Kudüs sloganı altında Beyt Lahem'de kültürel faaliyetler şeklinde nitelendiren etkinlikler başladı. Bu etkinliklerle eşzamanlı olarak Filistin Otoritesi'nin de beş milyon dolar katkıda bulunduğu milyarlarca dolar fonun sağlandığı kültürel ve sanatsal olarak tanımlanan projelerin başlatıldığı ilan edildi. Bu kutlama etkinliklerinin başlaması bağlamında Ümmetin maslahatlarını benimsediğimizden, siyasi olarak İslâm'ı taşıdığımızdan ve şer'î siyasete uygun bir şekilde siyasî atmosferi değiştirmek için çalıştığımızdan dolayı Hizb-ut Tahrir olarak aşağıdaki hususların açıklanmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz:

Birincisi: Kudüs meselesi, ordu ve savaş dilinden başka bir şeyden anlamayan Yahudi varlığı tarafından gasp edilmesine ilişkin askerî bir meseledir. Kudüs'ü savunma etkinliklerinin birer kültürel etkinliğe dönüştürülmesi ve meselenin uluslararası meşruiyet esası üzerine uluslararası kutlamalar çerçevesinde ele alınması girişimleri bir aldatmadır, bir saptırmadır ve boş yere kürek çekmedir. Dahası işgalci devletin tanınması esasına dayalı yerleşim projelerine hizmet edecek şekilde bunlara yön vermektir.

İkincisi: Kudüs'ün aslî kültürü, Allah'ın vahyinden ve Rasûlü [SallallAhu Aleyhi ve Selem]'in Sünnetinden kaynaklanan İslâm kültürüdür, İslâm hadaratıdır ve İslâm'ın cihadî tarihidir. Yoksa Müslümanların mefhumlarını eritmeye çalışan savaş süngüleri altında düzenlenen dans partileri ve sanatsal gece kutlamaları kültürü değildir.

Üçüncüsü: Bu tür etkinliklere milyonlar sarfedilerken Filistin halkının hem ekonomik ablukayla, hem de maaşları aksatılarak geçim yollarının sıkboğaz edilmesi, Filistin'deki fonların, siyasî tavırlar ve çıkarlar uğrunda ödenen veya ödenmeyen siyasî bir bedel olduğunu teyit etmektedir.

Dördüncüsü: Parlak bir slogan içeren bu festival, ilk bakışta bazı sıradan insanları cezbedebilir. Hakikatte ise o, "düşman" büyükelçilikleri yoluyla katılmalarını sağlamak için bazı resmî ve kültürel kimliğe sahip Arap şahsiyetleri bir araya getirmek amacıyla tasarlanmıştır. Zira onların Yahudi Devleti Büyükelçiliklerinden vize almadan Arap beldeleri üzerinden Batı Şeria'ya girmeleri imkansızdır. Bu tutum, bu gaspı tanımaktır, dolayısıyla da Yahudi Devleti'nin İslâmî Ümmetin halklarıyla köprü kurumasına yönelik hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunan işgal devleti ile bir tür normalizasyondur. Böylelikle de Yahudi varlığı, kökünden sökülüp atılması gereken bir varlık olmak yerine bölge halkı tarafından kabul görmüş doğal bir varlık haline gelecektir.

Beşincisi: Bu kutlamayı organize edenlerin gerekçeleri batıldır; zira Filistin meselesi, ne duvar, ne de kuşatma meselesi değildir ki Kudüs'ün ziyaret edilmesi duvarların yıkılmasına ve ablukanın delinmesine katkıda bulunmaktır diyebilelim. Nitekim işgalciyle normalizasyon, her ne gaye ile olursa olsun toprakları işgal edilmiş her millet tarafından kınanır. Filistin meselesinin bu denli yontulması, daha fazla taviz verilmesi yönünde zikzak çizilmesinde haddin aşılmasıdır ve Yahudinin pençelerinden tamamen kurtarmak üzere Filistin'e doğru İslâmi âlemdeki orduları harekete geçirecek olan cihadî atmosferin oluşturularak Ümmetin gücünün birleşmesini gerekli kılan köklü çözüm düzeyine yönlendirilmesine asla katkıda bulunmayacaktır.

Altıncısı: Kudüs, fatihleri beklemektedir dolayısıyla tüm normalizasyoncuları kaldırıp atar. Fatihlerin çizgisi ile normalizasyoncuların çizgisi arasında engin farklar vardır. Bundan dolayı İslâmî Ümmeti, her türlü normalizasyonu reddetmeye ve normalizasyon etkinliklerine katılmamaya, dahası fatihlerin ordularının yönetici kılıklı yöneticilerin pençesinden kurtulması için çalışmaya nusret vererek vecîbelerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Böylece ordular, izzetli ve şerefli bir şekilde Kudüs'e girecekler de Rasûl [SallallAhu Aleyhi ve Sellem]'in müjdelediği gibi Allah'ın izniyle Kudüs yeniden Hilâfet Devleti'nin başkenti olacaktır.

وَاللّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ "Şüphesiz ki Allah, emrine galiptir, muktedirdir. Velâkin insanların çoğu bunu bilmezler!" [Yûsuf 21]

 

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Mübarek Toprak (Filistin)
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: 0598819100
www.pal-tahrir.info
E-Mail: info@pal-tahrir.info

Ortam

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.