Çarşamba, 02 Rajab 1441 | 2020/02/26
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilâyeti
Medya Bürosu

No: SD–BA–2018–RS–TR–25 H. 13 Ramazan 1439
M. Salı, 29 May 2018

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsünün Hartum Carol Hotel’de Düzenlenen İftar Programında Yaptığı Konuşma

Bize oruç tutma ve iftar etme emrini veren Allah’a hamdolsun. Salat ve Selam kıyamet gününün habercisi ve uyarıcısı olarak gönderilen, Allah’a davette aydınlatıcı bir fener görevi gören yaratıkların en hayırlısının üzerine olsun. Aline, sahabesine, izinden gidenlere ve kıyamet gününe kadar hidayetine uyanlar üzerine de selam olsun...

Değerli kardeşlerim!

Es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

Müslüman, Ramazan ayında itaat yolunda yürür. Yürür ki Allah’a daha da yakınlaşır. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem ve sahabeyi kiram gibi olur. Onlar en hayırlı dönemin insanlarıdır. Allah’a yakınlaşma, büyük işlerin başarılmasının bir aracıdır. Bedir Savaşı, Mekke’nin fethi, diğer büyük zaferler ve fetihler hep böyle olmuştur. Ramazan, izzet, onur, zafer ve itaat ayı olarak İslam ümmetinin tarihine geçmiştir.

Günümüzde Ramazanlar ise yenilgi, zillet ve kırılmadır. Kimileri (ideal Müslümanlar) camilerde ibadet ederken, kimileri de eğlence hayatında eğlenmektedir. Toplum ve devlet düzeyinde ise bu yıl Ramazanı giderek kötüleşen krizlerle karşıladık. Ülke politikacıları, insanları sorgulamaya ve kim olduklarını sormaya devam ediyorlar. Ülkede kimlik krizi ve hâlâ bir yönetim krizi var. Yönetim krizi, ekonomik, eğitim, sosyal ve diğer krizlere yol açıyor. İktidar ya da muhalefetteki politikacılar, inancımız ve yasama mirasımızı sorunların çözümü için baz almıyorlar. Aksine problemlerin tedavisinde yabancı düşman güçlere yalvarıyorlar. Yabancı güç sevdalısı bazı gazeteciler korosu da onlara destek oluyorlar. Ülkenin kapısını o güce açıyorlar, kapısında dileniyorlar. La havle ve la kuvvete illa billah!

İslam dini, kimliğimizdir. Devlet de İslam’ın bir parçasıdır. Hayat sistemleri ve yasama İslam akidesinden fışkırır. Ve İslam kemale ermiş bir dindir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًاBugün sizin dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamdan razı oldum.[Maide 3] İslam, en gizli şeyleri bilen, her şeyden haberdar olan Allah katından gelmiştir.

أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُYaratan bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır.” [Mülk 14] Vahiyden uzak yasama sistemlerinden miras aldığımız bu sıkıntılı hayatı ancak ve sadece İslam sona erdirebilir. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyuruyor:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًاKim Benim zikrimden yüz çevirirse, mutlaka onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Ve kıyamet günü onu, kör olarak haşredeceğiz.” [Taha 124] Ülke ve halkımızı kâfir Batı sistemleri ve yaşam biçiminden ancak İslam kurtarabilir. İslam üzerine ideolojik ve kalkınmacı bir devlet inşa edebilir, yeniden insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet statüsünü elde edebiliriz.

Değerli kardeşlerim

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, İslam temelinde ülkenin en önemli meseleleri hakkında vizyonunu ortaya koyuyor:

Anayasa konusu:

Şüphesiz parçalanma, bölünme ve başarısızlığa neden olan önceki tüm anayasalar, laik anayasalardır. İslam bazlı belirlenmiş anayasalar değildir. Hizb-ut Tahrir ise tamamı vahiyden alınmış 191 maddelik bir İslami anayasa taslağı sunuyor. Ve herkesi özellikle önyargılı kimseleri iki açıdan İslam akidesini temel olarak inancına göre bu anayasa taşlığını incelemeye çağırıyor. Birincisi: Şeri delillerini inceleyerek bu maddelerin İslam akidesiyle olan bağlantısı açısından. İkincisi: Sorunlara köklü çözümler barındıran maddelerin bu sorunlara uygunluğu açısından.

2020de planlanan seçimler konusu:

Gayri İslami sisteme dayalı seçimler, hiçbir değişim yaratamaz, aksine insanların yaşadığı bu sefil koşulları yasallaştırır. Zira imbik koltuklarda oturan bakanlar ve yüzler değişse de sistem değişmez. Gerçek değişim yaratan seçimler, İslam’a dayalı seçimlerdir. İslami seçimler, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti altında İslami Şeriatı uygulanmasını sağlar.

Acil ekonomik krizler konusu:

Acil ekonomik krizler, nakit, likidite, akaryakıt, aşırı pahalılık ve işsizlik sorunlarını içeriyor. Bütün bunlar, yürürlükteki IMF reçeteleriyle düşmanı razı etme politikasının bir ürünüdür. Kasım 2017’de IMF, yapılandırılan ekonomiye yağmacı küresel şirketleri entegre etmek için hükümetten dalgalı kur sistemine geçilmesi ve sübvansiyonların kaldırılmasını talep etti. Hizb-ut Tahrir’in benimsediği çözümler ise, açgözlü kapitalistler ajanı kredi bazlı kurumlarla ilişkileri kesmeyi ve kendi kendine yeterlilik esasına dayalıdır. Halife Ömer bin Abdül Aziz’in yaptığı gibi. Rivayet edildiğine göre “Ömer bin Abdül Azize biat edildiğinde, eşi Halife Abdül Malik bin Mervanın kızı Fatımayı çağırdı. Fatımaya büyük miktarda para miras kalmıştı. Dedi ki Sen ben ve bu para, aynı çatı altında olamaz. Ya ben ya da para Bunun üzerine Fatıma, parayı değil Ömer bin Abdül Azizi seçti. Ardından Ömer bin Abdül Aziz, parayı alıp Beytül Mala götürdü. Sonra Beytül Maldan para alan herkesten özellikle Ümeyye oğulları olan kuzenlerinden paraları alıp Beytül Mala koydu. Daha sonra da işçilerini çağırdı ve kanal eşmelerini, toprakları tarıma elverişli hale getirmelerini istedi. Tarımla uğraşanların ürününü satın aldı, tüm yoksul çiftçilere arazileri işlemek üzere karşılıksız para verdi. Hasat mevsimi geldiğinde, bolca zekât ve haraç ürünü topladı. Yoksullara dağıtılmasını emretti. Dediler ki yoksullara dağıttık ama hâlâ elimizde mal var. Dedi ki, “borçlu olanlara bakın, köleleri azat edin, evlenmek isteyip de evlenemeyenleri evlendirin.” Dediler ki: Yaptık ama hâlâ elimizde para var. “Öyleyse buğday alın ve dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler” dedi.”

Limanların özelleştirilmesi konusu:

Önümüzdeki birkaç gün içinde limanlar özelleştirilecek. Port Sudan’daki güney limanının özelleştirilmesi için teklifler verildi bile. Biz bu ve diğer limanların özelleştirilmesini reddediyor, kamu mülkiyetinden çıkıp büyük sermayeli şirketlerin mülkiyetine geçmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bilindiği üzere bu liman, kar getiren bir kurumdur. Hazineye yıllık 2 trilyon Cüneyh girdi, 2000 kişiye de istihdam olanağı sağlıyor. Özelleştirildiğinde bu kişiler, işsiz, aileleri de evsiz barksız kalacaktır. Bu bir cürümdür. Buna ek olarak daha önce özelleştirilen sektörler ve kurumların özelleştirilmesi de ayrıca bir suçtur. Milyarlarca dolarlar hazinenin cebine gireceği yerde şirketlerin cebine girmiştir. Telekomünikasyon sektöründe yaşananlar bunun için en iyi bir örnektir.

İşte bunlar, en önemli yerel konular hakkında Hizbin görüşleridir. Araştırmak ve tartışmak için bilim adamları ve politikacıları bu görüşleri masaya yatırmaya, hakkın açığa çıkması için de bu görüşleri en güzel şekilde bizimle tartışmaya davet ediyoruz. Medyayı da bu görüşleri adil bir şekilde farklı bir görüş olarak ele almaya çağırıyoruz. Medya bu görüşlere gizemlilik ambalajı giydirmekten kaçınmalı ve Hizb-ut Tahrir’e ait yayın, bildiri, kitapçık ve basın açıklamaları için karartma politikası gütmemelidir... Hak kelimesini yüceltme sloganları atanlara, düşünce ve başkalarının görüşünü saygı çerçevesinde ele alanlara bu yakışık kaçmaz.

Sonuç olarak şu mesajları vermek istiyoruz:

Birinci mesajımız:

Yeryüzünün madeni, peygamberlerin mirasçısı âlim kardeşlerimize yöneliktir. Ey kardeşler! En ön safta ve konvoyun başında olun. Hakkı açıklayın, gizlemeyin. İnsanları Nübüvvet metodu üzere ikini Raşidi Hilafeti kurmak ve İslami hayatı yeniden başlamak için çalışmaya teşvik edin. Devleti kurmak, Halifeye biat etmek, Rabbi razı etmek için güç ve kuvvet sahiplerinden ümmetin safında yer almalarını isteyin.

İkinci mesajımız:

Siyasi liderlere yöneliktir. Sizler Müslüman ve Müslüman evlatlarısınız. Onun için ümmete, inancından fışkıran ve inancına dayalı tezler sunun. İslam ideolojisine aykırı hiçbir şeye davet etmeyin. Artık yeter. Bizi aşağılayıp küçük düşüren, milletlerin kuyruğunda dolaştıran, lider değil köle yapan düşman tezlerini ümmete pazarlamayın artık. Hakkın yolu birdir, sapıklık yolları ise birden fazladır, size doğruluk ve adalet yoluna davet ediyoruz.

Üçüncü mesajımız:

Basın mensubu kardeşlere yöneliktir. Ümmete tercümanlık yapın, dürüstlük ve hakkın lisanı olun. İnandığınız İslam akidesi de motivasyonunuz olsun. Tarafsızlık iddiasıyla kâfir Batının borazanlığını yapmayın. Gerçekte tarafsızlık imkânsızdır ve olmaz. Bugün dünyayı kontrol eden küresel medya, kapitalist ideoloji tarafındadır, her ne kadar yalandan tarafsızlık iddiasında bulunsa da. Tarafsızlık, ümmetin evlatlarını saptırmak, inandığı ideoloji tarafında yer almamasını sağlamak ve tarafsızlık iddiasıyla Batılı mesajları ümmete yutturmak içindir.

Özetle değerli kardeşlerim, İslam ideolojine göre yaşamak, hepimizin sorunudur. İslami yaşam, bütün sistemlerin İslami fikir, hüküm ve kavramlara dayalı olmasını gerektirir. Bunun yöntemi ise vakti zamanı gelmiş olan Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletinin kurulmasıdır. Biz Hilafetin yeniden kurulacağından, parçalanmış ümmeti tekrar birleştireceğinden, kutsallıklarını ve zenginliklerini koruyacağından, Allah’ın izniyle kâfirlerin plan ve hilesi karşısında sarsılmaz bir set olacağından eminiz.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَEy iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allahın ve Rasûlünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, Onun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24]

ve’s Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
21 October Street, Imarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartum / Sudan
Telefon: +(249) 0912 24 01 43 – 0912 37 77 07
http://www.hizb-sudan.org/
E-Mail: spokman_sd@dbzmail.com

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER