Çarşamba, 14 Dhu al-Qi'dah 1440 | 2019/07/17
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü
Hilâfet Birinci Sınıf Eğitim Sistemi Kuracaktır

بسم الله الرحمن الرحيم

Hilâfet Birinci Sınıf Eğitim Sistemi Kuracaktır

Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurdu: ﴿الَر كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ “Elif. Lâm. Râ. (Bu Kur'an), Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, yani her şeye galip (ve) övgüye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.”[İbrahim 1]

• Böylesi birinci sınıf bir eğitim sistemi için birinci sınıf bir siyasi sistemin olması elzemdir. Bu eğitim sisteminin, yukarıdaki ayetten yola çıkarak, kendi devleti ve tüm dünya için; seçkin, üstün ve bağımsız bir siyasi vizyonu olmalıdır. Hedefi insanlığı karanlıklardan aydınlığa, İslam'ın Nuruna çıkartmak ve hayatın her alanında -ruhi, entelektüel, ahlaki, siyasi, iktisadi, bilimsel ve teknolojik alanlarda- adalet ve kalkınma sağlamak olmalıdır. Bu birinci sınıf siyaset nizamı; İslam akidesini, kanunlarını ve nizamlarını kapsamlı bir şekilde tatbik eden Nübüvvet Metodu üzere Raşidi Hilafettir. Raşidi Hilafet yüzyıllarca üstün başarılı akademik kurumlarıyla ve gelişmiş üstün icat ve keşifleriyle dünyaya öncülük etmiş ve insanlığın kalkınmasına muazzam katkıda bulunmuştur.

• Hilafet'in örnek teşkil edecek birinci sınıf eğitim sisteminin yetiştireceği genç nesil ve oluşturduğu Ümmet ve devlet; Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın emrettiği şekilde insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkartacak niteliklere sahip olacaktır.. Akademik başarıda başka milletlerin gerisinde kalmasına müsaade etmeyecektir. Ve devletin bütçesinden arta kalanlarla kurulan ikinci sınıf bir eğitim sistemine izin vermeyecektir.

• Hilafet; Allah Subhanehu ve Teâlâ'nın emriyle sadece İslam'a dayalı, bağımsız bir iç ve dış siyaset vizyonuna sahip olacaktır. Dolayısıyla eğitim müfredatı da, tüm kamu hizmetleri ve altyapısı da, devletin ve halkın ihtiyaçlarını karşılamada da bağımsız olacaktır. Bu nedenle kesinlikle ekonomi, tarım, sanayi, sağlık hizmetleri, eğitim, ordu, bilim ve teknoloji alanlarında veya devletin herhangi bir kısmının herhangi bir yabancı devlete bağımlı olmasına ve böylece sömürgeci hükümetlerin manipülasyonuna izin vermeyecektir.

• Hilafet; eğitim ve devletin hayati meseleleriyle, çıkarlarıyla ve halkıyla doğrudan sağlam bir bağ kurarak kendi kendine yeten ve bağımsız olarak ayakta durmasını sağlayacaktır. Böylece beldelerimizde gördüğümüz eğitim ile sanayi, tarım, teknoloji ve toplumlarımızın diğer ihtiyaçları arasındaki kopukluğu ortadan kaldıracak ve başka milletlere olan bağımlılığı ortadan kaldıracaktır. Bununla birlikte Hilafet sanayileşmeye büyük yatırımlar yaparak halkının ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayacaktır ki bu onu dünyada hem bir süper güç yapacak hem de Ümmetin akademisyenlerinin üstün beceri ve zekâlılarını yabancı hükümetlere kaptırmayacak veya harcatmayacak ve devletin kalkınması için kullanacaktır.

• Hilafet'in eğitim sisteminin tüm yönlerini -hedeflerini, okulların düzenlenmesini, eğitim müfredatını ve derslerin düzenlenmesini ve gerekli olan her şeyi- belirleyen sadece İslam akidesidir. Zira Allah Subhanehu ve Teâlâ şöyle buyurmuştur:  ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ “Kim, İslâm'dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır." [Al'i İmran 85]

Madde-170: Öğretimde izlenecek programın esasının İslami akide olması vaciptir. Derslerin içeriği ve tedrisatın metodu tümüyle öğretimde bu esastan ayrılmamak üzere konulur.”(Hizb-ut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 170)

Hilafetin Eğitim Sisteminin 3 Ana Hedefi vardır:

(i) İslami Şahsiyetin inşası:

İslami şahsiyet; öğrencilerde İslami Akidenin, zihniyetin ve nefsiyetin yerleşmesiyle oluşur. Böylece öğrencilerin hayat hakkındaki tüm fikirleri, yargıları, meyilleri ve fiilleri dinlerine göre şekillenir. Bu hedefe ulaşmak ise Hilafette İslami bir atmosfer oluşturmakla olur ki medyada, camilerde ve tüm kurumlarda İslami mefhumlardan başkası teşvik edilmez.

(ii) Hayata ilişkin ilimler ve bilimlerle donatmak

Öğrencileri çevreleriyle etkileşim için gerekli beceriler ve bilgiler verilerek gerçek hayata hazırlamaktır. Bunun için matematik, fen ve elektronik cihazları, bilgisayar, ev aletleri, tarım ve sanayi cihazları gibi farklı araç ve icatları kullanabilecekleri bilgileri ve becerileri verecektir. Aynı zamanda yüzme ve okçuluk gibi faydalı sporlarda eğitilecek, ordunun denetimi altında askeri becerilerde de eğitim alacaklar.

(iii) Öğrencileri Üniversiteye hazırlamak:

Öğrencileri üniversite merhalesine girmeye hazırlamak için gerekli temel ilimler öğretilir. Bu ilimler ister Arap dili, fıkıh, tefsir ve hadis gibi kültür ile ilgili olsun, isterse matematik, kimya, biyoloji veya fizik gibi bilimler olsun fark etmez. Eğitimin hedefi seçkin şahsiyetler, âlimler, bilim insanları ve hayatın her alanında uzmanlar yetiştirerek Hilafeti dünyada lider ve etkili süper güç kılmaktır. Eğitimde derin düşünceyi teşvik eden metotlar kullanılacaktır. Örneğin deneysel bilimler analitik becerileri geliştirecek şekilde ve gerçek hayat problemlerini çözmede tatbik edecek ve Ümmetin ve hayati meselelerinin faydası için kullanabilecekleri şekilde öğretilecektir.

Kapsamlı öğretim müfredatı tam teşekküllü İslami şahsiyetler oluşturacaktır. Böylece gençler hem dinini hem de dünyanın fıtratını anlamada seçkin hem de yükseköğretime geçmeye hazır ve donanımlı olacaktır.

• Eğitim aşamaları da İslam Akidesine göre belirlenecektir. Akideye ilişkin fikirlerin öğretiminde öğrencilerin yaşlarına göre aşamalı müfredat takip edilir, yaşlarına göre farklı İslami hükümler, sorumluluklar ve cezalar öğretilir. Eğitim üç merhaleden oluşmaktadır: Birinci merhale (ilköğretim); 6-10 yaş arası, ikinci merhale (ortaöğretim) 10-14 yaş arası ve üçüncü merhale (lise) 14 yaşın tamamlanmasından üçüncü merhaleyi tamamlayınca kadar devam eder.

• Devlet kurumlarının eğitiminde İslam'ın emrettiği şekilde kız erkek kesinlikle karışık olmayacaktır - ne öğrenciler ne de öğretmenler.

• Her bir vatandaşa, din, ırk, cinsiyet veya zenginlik düzeyi gözetilmeksizin yüksek kaliteli eğitim vermek Hilafetin üzerine farzdır. Bu her bir vatandaşın temel hakkıdır. Hayat sahasında insana lazım olan hususları ilk ve orta öğretim merhalelerinde yeterince ve ücretsiz olarak öğreterek eğitim siyasetinin hedeflerini gerçekleştirmek Hilafetin üzerine farzdır.

"Hayat sahasında insana lazım olan hususları, erkek olsun kadın olsun her bir ferde, ilk ve orta öğretim merhalelerinde yeterince öğretmek devletin üzerine farzdır. Devlet, bu imkânları herkese ücretsiz olarak hazırlamalı, gücünün yettiği kadar da herkese ücretsiz yüksek öğrenim imkanı sağlamalıdır." (Hizb-ut Tahrir Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı, Madde 178)

• Eğitime Yatırım Yapmak Hilafet İçin Öncelikli Olacaktır. Dünyaya öncülük ve halkına ve insanlığa hakkıyla hizmet etmeyi hedeflemiş bir devlet olarak Hilafet; yetersiz finansmandan dolayı ikinci sınıf bir eğitimle yetinmeyecektir. Aksine çok sayıda iyi eğitimli ve iyi ücretli öğretmen ve öğretim görevlisi yetiştirmeye çalışacaktır. Bununla birlikte tam donanımlı sanat okulları, kolejler, üniversiteler, araştırma merkezleri, kütüphaneler, laboratuvarlar, gözlem evleri ve daha nicesini Beyt ül-Mâl'in gelirlerinden kullanarak kuracaktır ki bu gelirler Allah'ın izniyle Hilafetin İslami iktisat sistemi sayesinde yetecek ve artacaktır. Devlet her öğrenciyi potansiyelini tam kullanması için teşvik ederek ilimde ve yenilikte en üstün başarıları elde edecek müçtehitler, bilim insanları ve mucitler yetiştirecektir.

"Devlet; fıkıh, fıkıh usulü, hadis, tefsir ile fikir, tıp, mühendislik ve kimyadan, icatlardan, keşiflerden ve benzerlerinden çeşitli bilgilerde araştırmalarını devam ettirmek isteyenlere imkan sağlamak üzere üniversite ve okullardakinin dışında da kütüphaneler, laboratuarlar ve diğer bilimsel araçları hazırlar ki ümmet içerisinde çokça müçtehitler, ibda edenler ve ihtira edenler bulunsun."  (Madde 179, Hilâfet devletler için Hizb-ut Tahrir'in Taslak Anayasa)  Hilafetin yükseköğretim vizyonu devletin eğitim sistemini toplumun ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillendirmektir. Örneğin, hedeflerden bir tanesi üniveresiste öğrencilerinde İslami şahsiyeti yerleştirmektir ki böylece Ümmetin hayati meselelerini gözeten ve onlara sahip çıkan öncüler olsunlar. Bunlar; İslam'ın doğru tatbik edilmesi, yöneticileri muhasebe etmek, İslam davetini taşımak, Ümmetin birliği, dinin veya Hilafetin karşısındaki tehditler karşı koymaktır. Dolayısıyla İslami kültür üniversite öğrencilerine, seçtikleri uzmanlık alanları ne olursa olsun, sürekli öğretilecektir. Ayrıca Hilafet öğrencileri İslam kültürünün her alanında uzmanlaşmaya teşvik ederek geleceğin âlimlerini, liderlerini, kâdı, müçtehit ve benzeri şahsiyetleri artırarak Ümmette İslam'ın canlı kalmasını, Ümmetin onu tatbik etmesini, korumasını ve dünyaya yaymasını sağlayacaktır.

• Yüksek öğretimin bir başka hedefi de; Ümmetin hayatî maslahatlarına hizmet etmeye muktedir adamlar yetiştirmektir. Su, gıda, mesken, güvenlik ve sağlık hizmetleri, yeterli sayıda doktor, mühendis, öğretmen, hemşire, tercüman ve başka meslekler Ümmetin hayati maslahatlarındandır. Ayrıca kısa ve uzun vadeli "stratejik" plânlar koymaya muktedir adamlar yetiştirmek de yükseköğretimin hedeflerindendir. Bunlar; tarımda, sanayide güvenlikte devletin kendi kendine yeterli olmasını sağlayacak gelişmiş araçlar ve üsluplar geliştireceklerdir.

• Hilafetin eğitim nizamı dolayısıyla eşsiz, üstün ve rakipsiz olacaktır. Hakikaten de Ömer bin Hattab Radıyallahu anh, Ömer bin Abdülaziz, Harun Er-Reşid gibi olağanüstü liderler, İmam Şafii, İbn Teymiyye, Nefise bint Hasan gibi fevkalade âlimler, İbni Sina, Harizmi, Meryem 'El-Usturlabi' el-İcliziyye tibi seçkin bilim insanlarını meydana getiren İslam nizamı; muhakkak tekrar bu Ümmetten seçkin liderler, müçtehitler, bilim insanları ve kaşifler meydana getirecek ve altın nesiller ve altın bir medeniyet inşa edecektir.

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi adına

Dr. Nesrin Nevaz

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER