Logo
Bu sayfayı yazdır


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilâyeti
Medya Bürosu

No: YM–BA–2021–MB–TR–12 H. 18 Raceb 1442
M. Salı, 02 Mart 2021

Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in Ayak İzlerini Takip Eden Hizb-ut Tahrir, Hilafet Devletinin İlkelerini Yeniledi

Yıkılışından sonra yeniden Hilafet Devletinde İslam’a göre hükmedilmesi, Müslümanların İslam’a göre yönetilmesi, Müslüman ülkelerin birliğinin sağlanması için Hilafet Devleti hedefine götüren binanın sağlam yapılması ve İslam ümmetinde liderlik yapacak güvenilir bir kişinin bulunması kaçınılmazdı. Bu yüzden Hilafet Devletinin yokluğunda meydana gelen çöküş sonrası milletler arasındaki konumuna liderlik etmek için Hizb-ut Tahrir kuruldu. Hizb-ut Tahrir, İslam ümmetini Hilafet Devletinin kurulmasına götüren doğru bir yöntem geliştirdi. Sorunların çözümünde bakışını hayatın bir yönüyle sınırlandırmadı, aksine siyasi, ekonomik, dış politika gibi hayatın tüm yönlerini ele aldı. Hizb-ut Tahrir yaklaşık 70 yıldır faaliyet yürütüyor. Müslümanları sorunlarının çözümünde düşmanlarının peşinden gitmelerini başarıyla engelledi. Akidelerine dönmeleri ve hayattaki sorunlarının çözümünü akide temelinde ele almalarını sağladı.

Hizb-ut Tahrir, İslam’a göre hükmetmek için Hilafet Devletinin kurulması seyrinde Allah’ın buyruğuna kulak verdi. Müslümanların itibarını yüceltmek ve İslam ile üstün kılmak için bir kitlenin kuruluşunda ve liderliğinde Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’i örnek aldı. İslam, insanın sorunlarını bir insan olarak ele almak için gelmiştir. Bu nedenle tüm sorunlarına hayatın tüm yönlerini kapsayan çözümler getirdi. Ekonomiyi düzenledi ve serveti adil bir şekilde dağıttı. Tüm insanlar iyi bir yaşam sürebilir. İşsizlik ve yoksulluğu ortadan kaldırdı, İslam Devletinin para birimini altın ve gümüşe endeksledi. Günümüzdeki kâğıt para birimlerinde olduğu gibi hiç kimse değerini kontrol edemez. Faizi, gabn-i fahişi ve stokçuluğu yasakladı. Enflasyonu ortadan kaldırdı, zenginlerin, fakirler üzerinde egemenlik kurmasına, aşağılamalarına imkân vermedi. Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlarının yiyecek, giyecek, barınak, eğitim, tıp ve güvenlik gibi temel yaşam ihtiyaçlarını güvence altına aldı. Dinine bakmaksızın mazlumlara ve darda kalanlara yardıma özen gösterdi. İslam toplumunda yetimler, kız kurusu, yaşlılık veya dullar sorunu yoktur. Ayrıca Hilafet, seçkin bir yönetim sistemidir, diğerlerine benzemez. Egemenlik sadece Şeriata aittir. Otorite de ümmetin elindedir, Müslümanlar, Kitap ve Sünnete göre Şeriatı uygulamak için bir Halifeye biat ederler. Halife, İslam’ın özünü korur, nur ve hidayet olarak onu dünyaya taşır. Hizb-ut Tahrir, devletin yönetim ve idare organlarını detaylıca açıkladı.

Hilafet, insanı yasa koyucu, yöneticileri ilah, kapitalistleri yürütücü yapan bugün dünyadaki mevcut demokratik yönetim sistemlerinden ayrı seçkin bir yönetim sistemine sahiptir... Veliahtlık, ayrıcalık ve dokunulmazlık diye bir şey yok.

Hilafet Devleti kurma çağrısı, iman ve hikmet ülkesi Yemen’e ulaştı. İnsanlar hak davet ile tanıştılar, hiç tereddüt etmeden onu taşıdılar. Hilafet Devletini kurmak için davetin üzerine kurulu olduğu binadan emin oldular. Hilafet, Müslümanların üstünlüğünün, heybetinin, yurtiçinde ve yurtdışında adaletin yayılmasının sigortasıdır. Öyleyse Hizb-ut Tahrir, Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletini kurmak için iman ve hikmet halkının desteğine layık değil mi? Kesinlikle layıktır, Müslümanlar da izzete layıktır.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: 735417068
http://www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail: khelafah53@gmail.com

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.