Logo
Bu sayfayı yazdır

بسم الله الرحمن الرحيم

Ey Suriye'deki Müslümanlar! Suriye Rejimi, Ordu İle Halkın Arasına Girmek İçin Tuzak Kuruyor Bunu Yapmasına İmkan Vermeyin Kanlarınızın Akmasını Önlemenin ve Haklarınızı Korumanın Yolu Hilafettir

Suriye rejimi, eski hükümetin içişleri bakanlığının 09.04 tarihli açıklamasına göre ordu ile halk arasında çatlak oluşturma amacıyla rastgele ateş açan dış mihraklar tarafından desteklenen yabancı kirli ellerin varlığına ve yeni hükümetin içişleri bakanlığının 18.04 tarihli açıklamasına göre Selefi örgütlere bağlı silahlı gurupların bir İslam İmaratı kurma talebiyle cihat sloganı altında yapacakları silahlı bir isyanın varlığına ve bunların "teröristler" olarak nitelendirilmesine dayanan bir senaryo üretti... Suriye rejimi, bu ifşa olmuş fabrikasyon senaryoya binaen tek tek protesto bölgelerinde halkın karşı koyma iradesini kırmak için askerî ve güvenlik seçeneğinin ve orantısız güç kullanılacağı haberini veren gelişme altında 25.04'te Deraa'da yeni bir katliam işledi. Zira orada bir İslam İmaratı ilan etme niyetinde olan Selefi gurupların olduğu kılıfı altında ve Suriye rejiminin sinyal vermesi sonucunda şu ifadelerin geçtiği askerî bir beyanat yayınlandı: "Ordu birlikleri, Deraa'daki vatandaşların imdatlarına ve silahlı kuvvetlerinin müdahale etmesinin ve radikal terörist guruplarının yaptığı öldürme, tahrip ve korkutma eylemlerine son vermesinin kaçınılmaz olduğu yönündeki taleplerine cevap vermek, vatandaşların sükunetini, güvenliğini ve normal hayatı sağlamak için bugün sabah, yani 25.04 pazartesi günü Deraa şehrine girdi." Hayatın normale nasıl döndürüldüğüne gelince; şehrin izole edilmesi ve baskıcı güvenlik güçlerinin işlemeyi düşündükleri katliamların örtbas edilmesi için elektrikleri ve iletişim ağları kesildi. Nitekim bu güvenlik güçleri, bilfiil rastgele ateş açtılar, su depolarını vurdular, onlarca kişiyi katlettiler, onlarcasını yaraladılar, soruşturma yapmak ve protestoların ele başlarını bitirmek amacıyla bilgi almak için yüzlercesini tutukladılar.

Bu senaryo, Suriye rejiminin ordu ile halkın arasına girmeyi planladığını ve orduyu terörü bitirme bahanesiyle halka karşı kullanma niyetinde olduğunu ifşa etmektedir. Nitekim rejimin, uluslararası kamuoyu karşısında insafsızca katletmeyi kendisine mubah kılmak için büyük gösteriler hakkında bunların kiralık bir azınlık olduğu şeklindeki açıklamaları da bu eğilimde olduğunu güçlendirmektedir.

Suriye rejiminin iddiası, aynen Baba Esad'ın alışkanlık edindiği saptırma gibi sırf bir uydurmadır. Bu, ayıbı her taraftan ifşa olmuşken Suriye rejimi için hiç de garip değildir. Onunla ancak fırsatçı zayıf insanlar yürürler. Zira ortada ne kirli eller ne silahlı bir isyan ne de (terörist) odaklar vardır. Bilakis aralarında bu rejimin ceberutluğu karşısında karşı koymak dışında bir gücü olmayan kadın, erkek ve çocuklardan oluşan muztazafların olduğu göstericiler vardır. Onlar, sadece savunmasız insanlardır. Nitekim günlük yaşanan olaylar da bunu göstermektedir.

Bizler, rejimin ümmetin evlatları ile ordudaki kardeşleri ve evlatları arasına girme şeklindeki bu habis planı ve iğrenç planlaması karşısında Allahu [Subhânehu ve Te'alâ]'ya sadık subayları ve erleriyle orduya sesleniyoruz:

- Suriye rejimi, her şeyden önce Allah'ın, resulünün ve müminlerin düşmanı olup sizleri, Suriye'nin mümin halkından olan halkınızı ve kardeşlerinizi bastırmanın bir aracı edinmek istemektedir.

- Müslümanların öldürülmesi hususunda rejimin emirlerine itaat etmek şeran caiz değildir. Zira bu, büyük bir masiyettir. Nitekim Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem], şöyle buyurmuştur: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق "Yaratıcıya masiyette yaratılana itaat yoktur."

- Ordudaki subayların ve erlerin öldürülmesi emrini veren insanlar değil bizzat Suriye rejimidir. Nitekim bazı cesetlerdeki işkence izleri, öldürülmelerinin nedeninin rejimin tasvir ettiklerinin aksine insanları öldürme emirlerine itaat etmemeleri olduğunun açık göstergesinden başka bir şey değildir.

- Suriye rejimi, emirlerini kolaylıkla uygulamaları için subaylar ve erleriyle orduyu halklarından uzaklaştırmayı alışkanlık edindi. Bundan dolayı bu kurnaz planla ancak kendi halklarını öldürdüklerini bilmelidirler.

- Suriye rejimi, Yahudilerle barış istemekte olup baba ve oğul Esad, "İsrail" ile barışın "stratejik bir seçenek" olduğunu ve "cesur barış" istediklerini birçok kez açıkladılar. Bu nedenle Suriye rejiminin kafa tutan ve mukavemet gösteren bir rejim olmakla övünmesi, aslı astarı olmayan bir aldatmadır.

- Suriye rejimi, şaz Yahudi yaratıkların içerisinde cümbüş ettiği ve üzerine kaplıcalar kurdukları Golan Tepeleri bir yana ordusunu Filistin arzını geri alma şerefine nail olacak tek bir savaşa bile sokmadı. Bunun aksine ordusunu, Amerika'daki efendilerinin çıkarı için Lübnan ve Irak'taki dış savaşlarda kullandı. Şu anda da "terörizmle mücadele" gerekçesi altında kendi halkını katletmek için içeride kullanmaktadır.

- Suriye rejimi, orduyu ve silahlarını zayıflatarak ordudan özel kuvvetler ve Mahir Esed'in komuta ettiği dördüncü birlik de dahil cumhuriyet muhafızları oluşturdu. Bu ikisinden de rejimi, bizzat ordunun yapabileceği yönetimi ele geçirmeye dönük her türlü darbe girişimine karşı korumak için bir vurucu güç oluşturdu. Keza aynen insanların alıp verdiği nefesleri saydığı gibi ordunun alıp verdiği nefesleri sayması için de baskıcı güvenlik birimlerini konuşlandırdı.

- Subayları ve erleriyle ordudan talep edilen, firar etmeleri ve sırf isyan olsun diye emirlere isyan etmeleri ve dolayısıyla kendilerini ölüme atmaları değildir. Bilakis Allah'a, resulüne ve müminlere sadık bir iş planlamaları, bunu muhlis subayların yapması, bununla otoriteyi ele geçirmeleri ve onu muhlis, mümin ve uyanık bir guruba teslim etmeleridir. Bu gurup da İslam'la hükmedecek olan Raşidi Hilafeti kursun, cihat ilan etsin ve Müslümanların beldelerini birbirine katsın.

Buna mukabil Müslümanlar, subayları ve erleriyle Suriye ordusuna karşı silah kullanmanın caiz olmadığını bilmelidirler. Çünkü onlar, sizlerin babaları, evlatları, kardeşleri, amcaları ve dayılarıdır. Çünkü Müslümanlar, bunu yapmakla rejimin orduyu kendi yanına çekme planını hayata geçirmiş olacaklardır. Bilakis Müslümanlara düşen, orduyu kendi yanlarına çekmeye çalışmalılar ve onu kendileri için bir güç yapmalıdırlar. Zira rejime başkaldırması ve halkının yanında yer alması için ordunun binlerce gerekçesi vardır. Ayrıca orduya darbe vurmakla bu zavallı rejimi değiştirmede kendilerine yardım edecek kuvvete sahip olmaktan yoksun kalacaklarını da bilmelidirler. Aynı zamanda iki tarafın arasına girmek için rejimin kurduğu tuzağa düşeceklerdir. Aynı şekilde Müslümanlar, ordu unsurlar içindeki evlatlarına, kardeşlerine ve babalarına rejimin Müslümanları katletmeye ilişkin emirlerine boyun eğmemeleri için nasihatte bulunmalılar hatta emretmeliler. Çünkü bu, en büyük günahlardan olup bunu yapmakla dünyada ve ahirette Allahuteala'nın gazabına müstahak olacaklardır.

Ey Suriye'deki Müslümanlar ve Subaylar!

Suriye rejimi, size karşı tuzak kurmak ve cürüm işlemekten başka bir şey yapamaz. Suriye rejiminin tek işi, size boyun büktürmektir. Bunu yapmasına imkan vermeyin. Suriye'deki Müslümanların ve gayrimüslimlerin kanlarını koruyacak olan İslam'dan başkası değildir. Aynen İslam'ın, Halid İbn-u Velid döneminde Humus Nasranilerinin aynı dini paylaştıkları Rum ordularına karşı Müslümanların ordularının yanında yer alarak daha önce koruduğu gibi. Şam beldesi, Allahu [Subhânehu ve Te'alâ]'nın kitabıyla mübarek kılınmış ve Resul [SallAllahu Aleyhi ve Sellem]'in hadisleriyle vaat edilmiş bir beldedir. Dolayısıyla ordunun ve insanların birbirlerinin kanlarını İslam'la korumaları gerektiği gibi insanların rejime İslam'la karşı koyması, ordudaki güç ehlinin Raşidi Hilafeti kurarak Dâr-ul İslam'ı ikame etmek için çalışan muhlis guruba İslam'la nusret vermesi gerekir.

Ey Suriye'deki Müslümanlar ve Subaylar!

Suriye, bir İslam beldesidir ve ona İslam'dan başkası layık değildir. O halde dinine nusret vererek Allahu [Subhânehu ve Te'alâ]'yı razı etmek için azmediniz. Herkes bilmelidir ki Hizb-ut Tahrir'in kendisine davet ettiği şeyden başka köklü bir çözüm yoktur. İşte bu, İslam için samimi azimleri ve saf nefisleri gerektiren samimi bir davettir...

İşte Hizb-ut Tahrir, Allah için dinine muhlis bir şekilde sizlere şu kavlini hatırlatarak sizleri buna çağırmaktadır: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ Ey iman edenler! Allah ve resulü sizi, size hayat verene çağırdığında icabet edin." [el-Enfâl 24]

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Suriye Vilâyeti


H. 22 Cumâde’l Ûlâ 1432
M.  Salı, 26 Nisan 2011

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.