Logo
Bu sayfayı yazdır
Kostantiniye’nin, Ardından da Roma’nın Fethi, Tüm Avrupa’nın İslam’ın Adaletinin Gölgesinde Olacağı Anlamına Geliyor

بسم الله الرحمن الرحيم

Haber-Yorum

Kostantiniye’nin, Ardından da Roma’nın Fethi, Tüm Avrupa’nın İslam’ın Adaletinin Gölgesinde Olacağı Anlamına Geliyor

Haber:

Hicri yılın bu ayında, yani Cumâde’l Ûlâ ayının yirmisinde, H. 26. Rabiulevvel 857 / M. 1453 tarihinde başlayarak kuşatması art arda iki ay süren Kostantiniye fethedildi.

 

Yorum:

Büyük ümmetler destanlar yazar ve kahramanlar yetiştirir. Bu ümmetin evlatlarının içinden de, sonsuza dek bariz işaretler olarak kalacak olmasının yanı sıra hayatında ve sonrasında dönüm noktası olarak kalacak olan büyük liderler çıkmıştır.

Kostantiniye’nin fethi, söylediklerimize ilişkin bir örnektir. Zira o, ordusu ve sultanlarıyla Osmanlı Hilafeti için ölümsüz bir destandır. Bundan dolayı Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hadis-i şerifinde komutan fatihleri ve orduyu övdüğünü anlıyoruz. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا، وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ “Kostantiniye elbette fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır, o ordu ne güzel bir ordudur.”

Kostantiniye, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in fethini müjdelediği Hirakl’in başkentidir. Nitekim o, Bizans imparatorlarından biri olan Birinci Konsntantin tarafından 330 yılında inşa edilmiş, onu bu şekilde adlandırmış, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti yapmış ve onu Ortodoks Kilisesi'nin veya söylendiği üzere Doğu Kilisesi’nin liderliğine getirmiştir. Dolayısıyla Kostantiniye, dini önemden stratejik, sanatsal ve mimari öneme kadar tüm önemli tezahürleri bünyesinde toplamıştır. Hatta bazı tarihçiler onun hakkında şöyle demiştir: “Eğer dünya tek bir ülke olsaydı, onun başkenti Kostantiniye olurdu.”  Nitekim Allahu Teala, Allah yolunda savaşan Sultan Muhammed Fatih’e Kostantiniye’yi fethetme imkanı vermiş ve onu bu azim fetih ile şereflendirmiştir.  

Bu münasebetle söylenecek en güzel şey şudur:

Allahu Ekber bu nusret ve bu zafer *** Bu, insanların iddia edemeyeceği bir fetihtir

Kendi hevasından konuşmayan ancak vahiy ile konuşan Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in müjdelediği gibi Kostantiniye’nin, ardından da Roma’nın fethi, uzun bir dönemdir putperestliğin gölgesinde, kilisenin zulmünün gölgesinde, en son olarak da tüm insanlığın düşmanı olan çürümüş kapitalizmin gölgesinde yaşanmasının ardından tüm Avrupa’nın İslam’ın ve İslam’ın adaletinin gölgesinde olacağı olacağı geliyor. İnsanlığın sadece sefaletine ve inatçılığına neden olan bu medeniyet, fasit bir medeniyettir. Aciz insanlar tarafından türetilen bu medeniyet, yeterince yozlaşmıştır. Dolayısıyla bu gibi bir medeniyetin ve şerlerinin ortadan kaldırılması gerekir. Bu ise ancak kendisine tabi olanları ve bu dünya hayatında yaşayan herkesi her iki cihanda da mutlu ve mesut edecek bir medeniyetle gerçekleşecektir. Bu medeniyet de doğru ilahi şeri mefhumlara sahip olan İslam medeniyetidir.   

Öyleyse tüm İslam düşmanları iyi bilsinler ki; bizler, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in söylediği tüm söz ve vaatleri yerine getiriyoruz. Yine bizler, bizim için Rabbimizin rızasını kazanmak amacıyla yarış meydanları mesabesinde olan tüm vaat ve müjdeleri gerçekleştirme şerefine nail olma yolunda ilerliyoruz. Böylece batıl ve ehlinin yok olmasına ve İslam’ın ve Müslümanların şerefinin geri dönmesine şahit olacağız. Bu ise aziz olan Allah’a hiç zor değildir.  

Bizler, Kostantiniye’nin fethinin yıldönümünden bir hayır umuyor ve Allah’tan bizlere, ordulara komutanlık edecek, sınırları koruyacak, Roma’nın fethi de dahil fetihler gerçekleştirecek, Yahudilerle savaşılması ve onların çok kötü bir şekilde hezimete uğratılması müjdesini gerçekleştirecek, Allah’ın İslam’ı ve Müslümanları izzetli kılacağı, kafirleri ve münafıkları zelil kılacağı şeriatı koruyacak Raşid bir Halife ihsan etmesini ve Allah’ın bunu en kısa zamanda gerçekleştirmesini temenni ediyoruz… Şüphesiz Allah buna kadirdir.

#İstanbulunFethi

#İstanbul

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Rana Mustafa

Ortam

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.