Logo
Bu sayfayı yazdır
Küresel Gıda Krizinin Nedeni Kapitalizmdir, İslam’ın Tatbik Edilmesi Dışında Bir Çözümü Yoktur!

بسم الله الرحمن الرحيم

Haber-Yorum

Küresel Gıda Krizinin Nedeni Kapitalizmdir
İslam’ın Tatbik Edilmesi Dışında Bir Çözümü Yoktur!

 

Haber:

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockÇarşamba günü, Rusya’yı, bir savaş silahı olarak Ukrayna’dan tahıl ihracatını engellemekle suçladı.

Baerbock, New York’ta Birleşmiş Milletler’deki dışişleri bakanları toplantısında şunları söyledi: “Rusya bu savaşı, korku ve yasaklamanın olduğu başka bir korkunç ve güçlü silahla yönetiyor. Rusya, Ukrayna limanlarını kapatarak ve siloları, sokakları ve demiryollarını yok ederek, küresel gıda krizini ateşleyen bir tahıl savaşı yürütüyor.”

Ayrıca Moskova’nın “bunu, özellikle Orta Doğu ve Afrika’da iklim krizinin yıkıcı etkileri, Kovid pandemisi ve bölgelerindeki şiddetli çatışmalar nedeniyle milyonlarca kişinin açlıkla tehdit edildiği bir zamanda yaptığını” ekledi.

Alman hükümetine göre Rusya, Ukrayna’dan başta Kuzey Afrika ve Asya’ya olmak üzere 20 milyon ton tahıl ihracatının yapılmasını engelliyor. Birçoğu da Odessa limanında engellenmiştir.

Ukrayna, dünyanın en büyük tahıl üreticilerinden biridir.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna tahıllarının yanı sıra Rusya ve Belarus’un ürettiği gıda ve gübrelerindünya pazarlarına ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Ukrayna ve Rusya’nın, dünyadaki buğday ve arpanın yaklaşık üçte birini ve ayçiçek yağının da yarısını ürettiğini söyledi.

Ukrayna’daki savaşın milyonlarca insanı gıda güvensizliğine itebileceğini ve “yıllarca sürebilecek bir krize” neden olabileceğini kaydetti.

 

Yorum:

Allah insanı yaratmış, onun haklarından birinin de yeme, içme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu belirtmiş ve güvenliği, sağlığı ve eğitimi de beşeri hayatın zaruretlerinden saymıştır. İşte bu hususlar, insan hayatının temel unsurları arasında yer almaktadır. Dolayısıyla herhangi birinin, bir insanı bu haklardan mahrum bırakmaya hakkı yoktur. Çünkü insanın hayatı bunlara bağlıdır. Aksine bunun da ötesinde toplumdaki her bir ferdin mümkün olduğunca lüks ihtiyaçlarının da karşılanması gerekir.

İslam, bu hususları gerçekleştirmek için bir takım şerî hükümler koymuştur; zira devletin, tebaasındaki her bir ferdin yiyecek, giyecek, barınma, güvenlik, sağlık ve eğitim hakkını karşılamayı ve ferdin mümkün olduğunca lüks ihtiyaçlarını da temin etmeyi garanti etmesini vacip kılmıştır. Nitekim bütün bunlar, İslami fıkıh kitaplarında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ancak Şeyh Takıyyuddîn en-Nebhânî Rahımehullah, İslam’da İktisadi Nizam adlı Kitabında bu hükümleri çok açık ve net bir şekilde bir araya toplamıştır.

Dünyanın bugünkü durumu ise hiç kimseye gizli değildir. Nitekim mücrim kapitalist ideolojinin hayatın her alanında ve dünyanın dört bir tarafında rakipsiz bir duruma gelmesinin ardından dünya, topluma sadece sefalet, sıkıntı, açlık ve yoksunluk miras bırakan maddi değerlerin dışında hiçbir değere önem vermeyen bu mücrim ve zalim ideolojinin ateşinde kıvranmaya başladı. Çünkü dünyanın bütün ülkelerinde, ülkeye ve kaynaklarına sahip olanın ve halkların büyük çoğunluğunun yaşamını kontrol edenin küçük bir azınlık olduğunu görürsünüz.

Kendileri için bir somun ekmek bile bırakmayan bu zulme karşı ayaklanmak dünya halklarının bir görevidir.

Batı ve Doğu hükümetlerinin hepsi eşit derece suçludur. Dolayısıyla Almanya Rusya’dan, Çin Amerika’dan, Fransa İngiltere’den daha iyi değildir. Aksine onların tamamı şerde eşittirler. Ancak sadece kendi çıkarları için olduğu zaman şartları istismar ederler. Zira onların dinleri ve kıbleleri, acımadan ve merhamet etmeden insanlığın etini yiyip bitiren vahşi hayvanların anlayışından başka bir şey olmayan çıkar, menfaat ve maddi değerdir.

Ayrıca talihsiz ve acı verici olanlardan biri de İslam beldelerinin kendi halklarını besleyecek kadar gıda üretmemesi olup Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı günümüz küresel gıda krizi de bu ajan rejimleri ifşa etmiş ve onların bu ümmetin düşmanlarının cinsinden olduğunu göstermiştir.

Ey dünyanın dört bir tarafında Müslümanlar; kendinizi ve tüm dünyayı, dünyadaki aç insan sayısının çeyrek milyardan fazla olmasına ve sayının giderek artmasına neden olan kapitalizmin cürmünden kurtarın. “Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı” deyin ve daha fazla beklemeyin. Ey Müslümanlar, şunu iyi biliniz ki insanlığın kurtarıcısı sadece sizlersiniz. Sizler alemlerin Rabbinden gelen en büyük bir akideye sahip değil misiniz?! Bu akide, insanın aklını ikan eden, kalbini mutmain kılan, insanı kalkındıran ve ona dünyada hayır ve ahirette kurtuluş veren bir akidedir. Ey Müslümanlar, şunu iyi biliniz ki bu da ancak Nübüvvet Minhacı üzere Raşidi Hilafeti kurmak için çalışmakla olur. İşte o zaman alemlerin Rabbinin hükümleri, Celle ve Âla’nın emrettiği şekilde tatbik edilecektir. Haydi o zaman insanlığı küfürden ve yok olmaktan kurtarmak için harekete geçin ve insanlığı buğday ve yiyecekle doyurduğunuz gibi iman ile de doyurun. İşte böylesi bir kurtuluş için çalışın ey Müslümanlar.

 

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Dr. Muhammed Et-Tamîzî

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.