Logo
Bu sayfayı yazdır
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ “Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” [Âl-i İmrân-110]

بسم الله الرحمن الرحيم

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” [Âl-i İmrân-110]

H. 28 Receb 1342 yılında, İngiltere önderliğindeki sömürgeci kafirler, Arap ve Türklerden oluşan hainlerle işbirliği yaparak Hilafet Devleti’ni yıkmayı başardı ve mücrim Mustafa Kemal, İstanbul’da Hilafet’in ilga edildiğini, Halife’nin muhasara altına alındığını ve sınır dışı edildiğini ilan etti. Bu ise İngiltere’nin ona bunu yapmasını emretmesinin ve bunun karşılığında onu Liak Türkiye Cumhuriyeti’nin başına hasta bir Cumhurbaşkanı olarak dikmesinin bir bedeliydi.  Müslümanların izzetlerinin, onurlarının ve Rablerini razı etmelerinin kaynağı olan Hilafet’in yıkılmasıyla İslam beldelerinde büyük bir deprem oldu. Bunun ardından İslam beldeleri sömürgeci kafirlerin nüfuzu altına girince beldeleri böldüler ve buraları paramparça ettiler; hatta elli beş devletçiliğe bölerek her birinin başına, emrettiklerini emreden ve yasakladıklarını yasaklayan ajan yöneticiler diktiler ve onlara Hilafet’in yeniden geri dönmesini engellemeleri için tüm iğrenç araçları kullanacakları belirleyici bir politika çizdiler.

İslam’a ve Müslümanlara yönelik bu iğrenç öfke dolu politikasını uygulamak için ajan yöneticileri ileri bir hat haline getirdiler. Ayrıca Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in mübarek İsra ve Miraç topraklarında Yahudilere bir devlet verdiler ve ona hayatta kalması için nedenler sağladılar. Bu nedenlerden ilki, Yahudi devletine büyüklüğünün üzerinde bir büyüklük ve imajının dışında bir imaj veren çevresindeki ajan yöneticiler tarafından güvenliğinin korunmasıdır. Bunun nedeni ise, meseleyi Yahudi varlığının kökünü Filistin’den söküp atmaktan belki işgal ettiği yerlerin bir kısmından çekilir diye onunla müzakere etmeye taşımak amacıyla Allah ve Rasulü ile savaşmak için her türlü çabayı göstermeleridir. Sonra eğitim, medya ve saptırıcı mefhumların yayılması gibi tüm araçlarla İslam ile savaşmaya başladılar. Şeri hükmü insanların Rabbinden değil de insandan alsınlar diye Müslümanları ehlileştirmek amacıyla Demokrasiyi Müslümanların arasında yöneticiyi seçme aracı olarak pazarlamak için onu süslediler. Sonra Müslümanlara olan kinleri ortaya çıktı, kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. İşte terörle mücadele bahanesiyle çıkardıkları kanunları onlara, her Müslüman için önleyici tutuklama hakkı vermektedir. Ayrıca insan hakları, fikir özgürlüğü, kadın özgürlüğü ve hakları beyanlarıyla ilgili yalanları ortaya çıktı ve konu Müslümanlarla ilgili olduğunda ise her türlü haklar ayaklar altına alındı.  Nitekim sonunda, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret etme ve Müslümanların camilerine dönerek onları kapatma cesaretini gösterdiler! Ama Müslümanların sayısı bir buçuk milyarı aşmasına rağmen Amerika ve Yahudi devleti geri adım atmadılar ve en ufak bir özür bile dilemediler.  Çünkü bu ikisi, Müslümanların Hilafeti’nin olmadığını bildikleri gibi Allah’ın indirdikleriyle hükmedecek ve Allah yolunda cihat edecek Müslümanların Halifesinin de olmadığını biliyorlar. Çünkü onlar, Müslümanların başındaki ajan yöneticilerin sömürgeci kafirlerin yaptıkları gibi İslam’a karşı savaştıklarından emindirler. 

Ey Müslümanlar: Hilafetin ortadan kalkmasının ardından milletler üzerinize üşüştü, tüm açgözlüler tarafından yağmalanır olduk, beldelerimiz tüm çatışmaların alanı haline geldi ve Müslümanlar kendi beldelerinde garip bir hale geldiler. Zira Müslümanların camilerde namaz kılması yasaklandı, Rabbimiz Allah’tır dedikleri için takip edildiler, tutuklandılar ve işkence altında şehit edildiler, Hilafete davet etmek Müslüman ve gayrimüslim beldelerde takip edilen büyük bir suç haline geldi. Çünkü Hizb-ut Tahrir, Hilafetin geri dönmesi için çalıştığından dolayı İslam beldelerindeki kafir Batı’nın takipçileri olan yöneticilere onun tutuklanması ve işkence edilmesi çağrısında bulunuyorlar.  

Hilafetin kaldırılmasının ardından haliniz işte budur. Peki Hilafetin gölgesinde yaşarken nasıldınız?!

“Siz, insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz.” [Âl-i İmrân-110]: Sizler, Raşid Halifelerin ve Fatih liderlerin torunlarısınız. Sizler, Peygamberlerin sonuncusu ve mücahitlerin imamı Muhammed Aleyhissalatu ve’s Selam’ın takipçilerisiniz. Sizler, Allah yolunda hakkıyla cihad eden muttakilerin torunlarısınız. Sizler, Endülüs fatihlerinin ve İslam hadaratını yayanların torunlarısınız. Sizler, Rumlu birinin zulmettiği için Va Mutasımah diyen kadına yardım etmek amacıyla orduya komutanlık eden Mutasım’ın torunlarısınız. Sizler, Haçlıları bozguna uğratan Selahaddin’in torunlarısınız. Sizler, Tatarları bozguna uğratan Kutuz ve Baybars’ın torunlarısınız. Sizler, daha yirmi üç yaşına bile ulaşmamış ve Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in, لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ“Konstantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel bir komutandır ve onu fetheden ordu ne güzel bir ordudur.” şeklinde övgüsüyle şereflendirdiği bir genç olan İstanbul’un fatihi Fatih Sultan Muhammed’in torunlarısınız. Sizler, kralı esir düştüğünde İslami Hilafet’ten başka yardım edecek adil bir güç bulmayan Fransa’nın yardım talebinde bulunduğu Halife Kanuni Sultan Süleyman’ın torunlarısınız. Sizler, Yahudilerin devlet hazinesine sunduğu milyonlarca altına aldanmayan Halife Abdulhamid’in torunlarısınız. Sizler, Endülüs’te hadaratı yayan Fatihlerin torunlarısınız. Sizler saati icat eden ve saatlerden bir tanesini o zamanlar Avrupa'nın en büyük kralı olan Şarlman'a hediye edenlerin -ki kralın yardımcıları ve halkı da bu saatin içerisinin gulyabani ve cinlerle dolu zannetmişlerdi- torunlarısınız.  Sizler, en büyük topu icat eden ve bununla İstanbul’un surlarını yıkanların torunlarısınız.

İşte bunlar sizin atalarınız, bu onların yaptıkları ve sizler de onların torunlarısınız ey Müslümanlar! Haydi o zaman onların takip ettiklerini takip ederek ve yaptıklarını yaparak hakka ve izzete koşun. İşte Hizb-ut Tahrir sizlerin arasında. Haydi onu destekleyin. Zira o, ümmeti ileriye taşımak, bu azim amelde ümmete liderlik etmek ve Hilafet’e davet ederek sömürgeci kafirlerin uykusunu kaçırmak için Raşidi Hilafet’i kurup İslami hayatı yeniden başlatmak için gece gündüz çalışmaktadır.  Hilafet, gözle görülür bir şekilde kurulduğunda, kafirlere Şeytan’ın vesveselerini bile unutturacaktır.

Ey Müslümanlar: Amerika ve sömürgeci kafir devletler, devasa görünen zayıf bir laboratuvar gibidir. Büyük silahları var ama büyük adamları yoktur. Adamsız silahlar ise, düşmanın silahı olmaksızın silahlanan mümin bir grup karşısında zayıf bir etkiye sahiptir. Bu nedenle Amerika, zulmüyle birlikte kendi ölümünü hazırlamakta olup bu da sizlerin eliyle olacaktır ey Müslümanlar! Zira onlar, İslam beldelerine cesaret eden zalim ülkelerdir. Dolayısıyla onları marjinalleştirmeyi en çok hak eden sizlersiniz. Allah’ın izniyle Hilafet, tüm bunlara yapmaya muktedirdir.  وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ“Müminleri müjdele.” [Ahzab-47]   

Kibir, ne kadar güçlü olursa olsun sahibini öldürür. Bu, bugün dünyanın en güçlü ülkelerinin bir gerçeğidir. Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet’in yeniden kurulmasıyla onlara karşı galip geleceğinizi göreceğinizden dolayı sevinin ey Müslümanlar! O halde insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmaya geri dönün ve aranızda İslam’ı tatbik edecek, İslam’ı davet ve cihad yoluyla dünyaya taşıyarak dünyanın dört bir tarafına hakkı yayacak olan dünyanın birinci devleti olan devletinize geri dönün.  

İşte Hizb-ut Tahrir, sizin aranızda sizinle birliktedir. Nitekim o, Allah’ın Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in müjdesi Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafet’i kurarak İslami hayatı yeniden başlatmak amacıyla daveti yüklenmek ve nusret talep etmek için ümmetle birlikte tüm gücüyle çalışmaya devam edeceğine dair Allah’a, Rasulü’ne müminlere söz vermiştir. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ“Sonra Nübüvvet Minhacı üzere Hilafet olacaktır.”

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Manar Selheb – Mübarek Toprak (Filistin)

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#YenidenHilafet
#خلافت_کو_قائم_کرو

 

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.