Logo
Bu sayfayı yazdır
Müslüman Kadının Taleplerine Ancak Halife İcabet Eder

بسم الله الرحمن الرحيم

Müslüman Kadının Taleplerine Ancak Halife İcabet Eder

İstişare de muhasebe de Allah Subhanehu ve Teâlâ’nın emridir, İslami yönetimin şiarlarındandır ve Halifeyi bağlayıcıdır. Yöneticiyle tebaası arasındaki ilişkide karşılıklı güveni oluşturan yöneticinin tebaasıyla istişaresi ve tebaanın yöneticisini muhasebesidir. Ancak Hilafetin ilgası ile güç, güven ve yetki kaynağı olan bu cevherimiz elimizden alındı, yerine kokuşmuş zihinlerin ürettiği, demokrasi adında ucuz, çürük ve sahtekâr bir sistem yerleştirildi. Demokratik seçimler ve parlamentoları İslam’ın şûra ve istişare prensibine benzetilerek İslam’dandır dendi. Müslüman kadını Hilafetle geçen yüzyıllarda toplumda ezilmiş, susturulmuş ve etkisiz eleman olduğuna inandırmak istediler, yerine sözde Batı’nın demokrasisiyle kendi ülkesine, halkına, dünyaya yön veren etkin ve etkili bireyler olacaklarını vadettiler.

Hakikaten de söze “demokrasi” ile başlayıp kapitalizmin fikir ve sistemlerine davet eden bir avuç Müslüman kadına hem İslam beldelerinde hem de BM’de, ABD’nin veya herhangi bir İslam düşmanı kapitalist ülkenin medyasında ve parlamentosunda konuşma hakkı verildiğini görüyoruz. Etraflarına akılsız ruhsuz birkaç şakşakçı –moda tabirle goygoycu- yığarak kitleleri etkileyebildikleri vehmi oluşturulmaktadır. O kadar ki kendileri bile bu sanal imajlarına inanır hale gelmekteler. Üstüne bir de makam, ünvan, ödüller verilen, adlarına vakıflar dernekler açılan, magazin kapaklarında “yılın kadını, dünyanın en etkili 100 insanı” gibi sıfatlarla güçlü kadın olarak resmedilip rol model olarak göklere çıkartılan demokrat Müslüman kadınlar, kendilerini gerçekten iş başarmış zanneder oldular. Oysa tek yaptıkları, Batılı akıl hocalarının verdiği ödevleri harfiyen yerine getirmektir. Konuştukları her şey ateşli, boş sloganlar olarak havada asılı kaldığı gibi Müslüman kadınların hayatını iyileştirmeye muktedir olamadılar. Demokratik sistemlerin gerçekte Müslüman kadınları güçsüz bıraktığını, Müslüman gibi konuşmasına müsaade etmediğini, sömürgeciliği güçlendirdiğini, sorun üstüne sorun doğurduğunu görmüyor veya görmek istemiyorlar. Demokratik çerçeve içinde hareket edenler, yöneticilerin ve rejimlerin konjonktürüne uymadığı müddetçe Müslüman kadınların hiçbir talebini yerine getiremiyorlar. İşte bundan dolayı demokrasi mücadelesi verenlerin hiçbir zaman Ümmetin kadınlarının hayatını iyileştirdiğini göremiyoruz.

Nitekim yöneticisini demokrasiye göre değil de İslam’ın şiarlarına göre hükmetmeye ve Ümmetin birliğine davet eden Müslüman kadınlar laik hukuk sisteminin çarkında eziliyor, hapse mahkûm ediliyor. ABD başta olmak üzere sömürgeci kapitalistler, demokrasiyle Müslüman kadını kurtarmak için beldelerimizi savaş alanına dönüştürüp işgal ederken, servetlerimizi çalıp genç nesillerimizin dimağlarını kültürel hegemonyaları ile zehirlerken, kadının demokratik özgürlüğünden ve haklarından bahsetmek ne kadar da saptırıcı... Bazıları demokrasi ve hürriyetten bahsederken, namuslarını, canlarını, topraklarını kurtarmaları için Müslümanların ordularına çağrıda bulunan, Ümmeti birlik olmaya çağıran Müslüman kadınlar terörist ilan ediliyor... Zaten açık sözlülükle Ümmetin kadınlarının çoğunun arzuladığını dile getiren, sorunların İslam’ın öngördüğü şekilde çözülmesini talep eden Müslüman kadınlar bırakın yöneticilerin önünde konuşmayı laik demokratik sistemlerin hiçbir medyasında dahi konuşturulmuyor. Zira demokrasinin “istişare ve muhasebeden” anladığı, her türlü haramı müesseseleştirmek, Allah’ın emrettiği yaşam tarzını baltalamak ve hayat sahasından söküp atmaktır!

Oysa Allah’ın insanlar için öngördüğü ve Müslümanlara emrettiği yönetim şekli olan Hilafetin İslami nizamında, kadınların sözü gerçek bir itibara sahiptir. İslam, Müslümanların yöneticisini, yani Halifeyi, Ümmetin her bir ferdinin ihtiyaçlarını temin etmeyi zorunlu kılmıştır. Bunun için ona Müslümanlarla istişare etmesini emretmiş ve Müslümanlara da yöneticiyi muhasebe etmeyi farz kılmıştır. Hilafet devletinde bu hayati görev, “Ümmet Meclisi”nde yerine getirilecektir. Ümmet Meclisi; Halife’nin kendileri ile işler hakkında istişare etmek üzere başvurması için Müslümanları temsil eden şahıslardan oluşan bir meclistir. Ve onlar, yöneticilerin zulmünü veya İslami hükümlerin kötü tatbik edilmesini şikâyet amacıyla muhasebe etmek üzere Ümmet’ten niyabet alırlar. Hilafet Devleti’nin tabiiyetini taşıyan herkes, ister erkek ister kadın, ister Müslüman ister gayrimüslim olsun akil ve baliğ ise Ümmet Meclisine üye olma hakkına sahiptir. Yönetim, öğretim, sağlık, iktisat, ticaret, sanayi, ziraat ve benzeri işler gibi konularda, iç siyaset işlerinin yürütülmesi ile ilgili amellerde ve amelî konulardaki görüşleri Halife için bağlayıcıdır. Hatta bu konularda Halife istişare ettiğinde, doğruluğuna veya yanlışlığına bakılmaksızın çoğunluğun görüşünü almak zorundadır. Tüm bu konularda Müslüman kadınların sözü, erkeklerin sözü gibi aynı derecede etkilidir.

Hizb-ut Tahrir, Hilafet Devleti Anayasa Tasarısı’nda bu hususu Şer’i delilleriyle birlikte yedi maddede -Madde 105’ten Madde 111’e kadar- detaylıca açıklayarak kaydetmiştir.

Müslüman kadınların Allah’ı razı edecek fikirleri, duyguları, ihtiyaçları, amelleri dile getirmesi ancak İslam’ın yeniden bir nizam olarak Hilafet devletinde tatbik edildiğinde gerçek karşılığını bulacak, bağlayıcı olacak ve hayat sahasında tatbike kavuşacaktır. Allah’ın razı olduğu şekilde ancak Hilafet devletinde yaşayabiliriz. Anne, eş, kız evlat, güçlü siyasetçi olarak ancak Hilafet devletinde etkili olabiliriz. Bunun dışındaki her sistem, hem Müslüman kadınları hem gayrimüslim kadınları beşerin aklından ve hevasından doğan zulümlere karşı savunmasızlığa mahkûm etmektedir.

﴿أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

“Onlar hâlâ cahiliye hükmünü mü istiyorlar? İyi anlayan bir topluma göre, hükümranlığı Allah’tan daha güzel kim vardır?” [Maide 50]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Zehra Malik

#YenidenHilafet
#ReturnTheKhilafah
#
أقيموا_الخلافة
#
الخلافة_101

Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.