Pazartesi, 05 Jumada al-thani 1442 | 2021/01/18
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Mısır
Medya Bürosu

No: MS–BA–2019–MB–TR–15 H. 22 Rabi’-ul Âhir 1441
M. Perşembe, 19 Aralık 2019

El Ezher Mezunlar Derneği, İnsanların Dinlerinde Karışıklık Çıkarıyor

İslam ümmeti, dışarıdan değil, Batı sevdalısı, Batı fikirleri aşığı içerideki hainler tarafından yenilgiye uğradı. Fikir ve inancı, ondan fışkıran hükümleri hayat gerçekliğinden koparıldıktan sonra Hilafet Devleti yıkıldı. Batı, İslam’ı hayat sahasından koparmak ve İslam’dan hiçbir eser bırakmamak için yoğun çaba harcadı.

Ülkemizde İslam adı altında İslam adına konuşan, kâfir Batı destekli bağımlı devletçikler ve kurumlar kuruldu. Amaçları, İslam’ı ve fikirlerini yok etmek, İslam’ın iktidara ve yeniden hayat sahasına dönüşünü önlemek, Müslümanların hayatında uygulanışını, insanların bölük bölük Allah’ın dinine girişini engellemektir. Batı, İslam aşkıyla yanıp tutuşan ümmetten önce kendi halkları gözünde İslam’ın hükümlerini ve Hilafetin imajını karalamak için bu kurumları fonladı. İşte El Ezher Mezunları Derneği gibi kuruluşlar türeyip dillerine İslam’ı doladılar. Bunları duyanlar ya da okuyanlar onların bilim adamları ve şeri ilimlerde uzman olduklarını sanırlar. Attıkları iftiraya ve söyledikleri yalanlara inanırlar. 13 Aralık 2019’da derneğin web sitelerinde şöyle geçiyor Ne Kuran ne Sünnet ne de sirette, Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellemin vefatından sonra İslam’da yönetimi belirleyen bir sisteme işaret edilmemektedir. Sünnet kitaplarında İmarat bölümündeki hadisleri okuyanlar, onların yönetim sistemini belirleyici hükümler olmadığını görürler. Şeriat, şekli ne olursa olsun yönetimde gözetilmesi gereken bir dizi ilkeler belirledi. Adalet, ehil olan birinin yönetimi üstlenmesi gibi... Bu, Müslümanlara ait nasların yönetimi belirlediği bir sistemi olmadığı, koşullara göre sistemin belirleneceği anlamına gelir.Hâlbuki Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın şu buyruğunu nasıl görmezler?

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ Aralarında, Allahın indirdiği ile hükmet، Onların arzularına uyma ve Allahın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın.” [Maide 49] Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in şu sözünü hiç duymadılar mı?

كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الأنْبِيَاءُ، كُلَّما هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وإنَّه لا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْثُرُ»، قالوا: فَما تَأْمُرُنَا؟ قالَ: «فُوا ببَيْعَةِ الأوَّلِ، فَالأوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فإنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ İsrail oğullarını Nebiler yönetiyordu. Bir Nebi öldüğünde onu bir başka Nebi takip ederdi. Benden sonra Nebi yoktur. Fakat benden sonra birçok Halifeler gelecektir.Dediler ki Bize ne emredersin?Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem cevap verdi: İlk biate ilkine vefa gösteriniz. Onlara haklarını veriniz.. Çünkü Allah, onları güttüklerinden hesaba çekecektir.Sekif’te yaşananları anlama konusunda ümmetin halef selef bütün âlimlerine aykırı görüş belirttiler. Bir Halifenin atanması gerektiği konusundaki İcmau’s Sahabeyi reddettiler... Sahabe, Halife ve Hilafetten dilsel anlamı anlıyordu sözünü nereden aldıklarını bilmiyoruz. Oysa halef ve selef âlimlerinin örfüne göre, Hilafet genel başkanlıktır, Müslümanların din ve dünyaya ait işleri için liderliktir. Örneğin Ahkamu’s Sultaniye adlı eserin sahibine göre “Hilafet ve İmamet, din ve dünyaya ait işlerin yürütülmesi için Nübüvvete Halef olarak konulmuş, kabul edilmiş bir müessesedir.El Mekasid sahibine göre Hilafet, Din ve dünya işlerinde Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Selleme halef genel başkanlıktır.Başka âlimlerin yaptığı tanımlar da bundan pek farksızdır. O halde Halife, Peygamber adına dini koruyan, dünya işlerini güden, ümmet adına İslami hükümleri uygulayan bir mercidir.

Sonra Ebu Bekir’den sonraki Hilafet silsilesinden bahsettiler ve hepsini de insanların seçtiğini belirttiler. İnsanların seçimi ile şura ve biat arasında kafa karışıklığı yarattılar. Şura ve biatin ne olduğuna hiçbir açıklama getirmediler. Bütün o halifeler insanlar tarafından seçilmiş, seçimlerinde istişare yapılmış, itaat etmek ve işitmek üzere biat edilmiştir. Biat, şeri bir hükümdür. Tebaanın yönetici üzerindeki hakkıdır ve yönetici olabilmesi için şarttır. Biat, yönetici ile yönetilen arasında işitmek, itaat etmek, İslam ile yönetmek üzere bir sözleşmedir. Ümmet, rıza ve ihtiyarla Halifeye biat eder. Ümmetin biatini almayanlar, Şeriata göre yönetimi ve ümmetin otoritesini gasp etmiş sayılırlar, tıpkı günümüzdeki yöneticilerde olduğu gibi. Muaviye’nin yönetimi saltanata dönüştürdüğü ile ilgili sözlerine gelince, Şeriata aykırıdır. Çünkü Hilafet, miras bırakılamaz, hatta sonraki Beni Ümeyye, Beni Abbas, Osmanlı Hilafeti bile saltanat değildi. Şekli ve göstermelik olsa da ümmetten biat alındı. En kötü şekilde alınmış olsa da o şeri bir biatti. Müslüman olmak, akıl baliğ olmak, özgür olmak, adil olmak yönetim ve Hilafetin görevlerini yerine getirebilmek gibi Hilafetin inikat şartlarına uygun olarak biat almışlardı. Muaviye’den Osmanlı halifelerine kadar otoriteleri altındaki devlet, İslam’ı uygulayan bir Hilafet Devletiydi.

Bazı örgütler ve grupların, iktidarı ele geçirmek için birbiriyle mücadele eden dini partiler teorisini benimsemeleri, bunu Şeriatın en önemli hedeflerinden biri olarak kabul etmeleri, bilimsel dini çevrelerce kabul görmeyen Mevdudi, Abdülkadir Udeh ve Takiyyuddin en Nebhaninin fikirlerini merkez edinmeleri, halef ve selefiyle İslam ümmetinin çoğunluğunun metodundan sapmaktır.sözlerine gelince, bahsettikleri bilimsel dini çevrelerin kimler olduğunu ve neye göre değerlendirme yaptıklarını bilmiyoruz? İftira attıkları kimselerin hiçbirinden, ne Şeriata ne de halef ve selefiyle ümmetin çoğunluğunun görüşüne aykırı bir şey varit olmuş değil. Aksine sözde El-Ezher Mezunları Derneği’nin sözü, Şeriata aykırıdır, halef ve selefiyle ümmetin kahır ekseriyetinin ve bütün bilim adamlarının görüşünden sapmaktır. Az bir dünyalık uğruna dinini satan günümüzdeki âlimler dışında ümmetin hiçbir âliminin böyle bir görüşü yoktur.

Hizb-ut Tahrir olarak bizim benimsediğimiz fikirler, kurucu Emiri, El Ezher mezunu ve ender âlimlerinden biri olan Takiyyuddin En Nebhani’nin kaleme almış olduğu İslami fikirlerdir. Her biri hakkında Kitap, Sünnet, İcmau’s sahabe ve şeri kıyastan delilleri vardır. Biz, iktidarı ele geçirmek için mücadele etmiyoruz. İslam’ı iktidara taşımak ve Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devleti altında İslami hayatı yeniden başlatmak için Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem’in metoduna göre çalışıyoruz. Bu yöntemde fiziksel eyleme ya da silahlı çatışmaya yer yoktur. Entelektüel çatışma, siyasi mücadele ve insanların pratikte göreceği şekilde İslam’ı uygulayan devleti kurmak için güç ve kuvvet ehlinden nusret talebi vardır.

Halkıyla, âlimleriyle, güç ve kuvvet ehliyle Mısır Kenane halkına hitaben diyoruz ki, uygulanmaması için canhıraş mücadele ettikleri dininiz işte budur. Öyleyse dininizin farkında olun ve ona yardım edin. Sizi koruyup kollayacak ve haklarınızı geri alacak olan İslam Devletini kurun. Yöneticilerin dünyası uğruna dinlerini satanları, dininizde karışıklık çıkarmak ve dünyanızı yozlaştırmak için Batının ürettiği kimseleri dinlemeyin. Ellerinizi Hizb-ut Tahrir’in eli üzerine koyun. O yalan söylemeyen ve sizin iyiliğiniz için çalışan bir liderdir. Bilin ki Hizbin kurmak, Batının da kurulmasını engellemek, imajını karalamak için çalıştığı Hilafetten başka kurtuluşunuz yok. Çünkü Hilafetin kuruluşu, zenginliklerinizin yağmalanmasını, ülkenizin nesilden nesile Batıya olan bağımlılığını durduracak, bozguncuların kökünü kazıyacak, sizi koruyacak, izzetiniz ve iyiliklerinizi iade edecek, Rabbiniz sizden razı olacaktır. Allahım Hilafeti hızlandır, bizi de ordularından ve tanıklarından eyle.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Rasûl’üne icabet edin.” [Enfal 24]

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Mısır
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
31 el-Cela’ Caddesi, Kahire / Mısır
Telefon: Tel: +(20) 2 27738076 – 5119857010
www.hizb.net/
E-Mail: hizb.ut.tahrir.eg@gmail.com

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER