Cumartesi, 14 Zilkâde 1444 | 2023/06/03
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi

No: HTu2013BAu20132013u2013MMBu2013TRu20130095 H. 7 Safer 1435
M. Çarşamba, 11 Aralık 2013

Basın Açıklaması Kapitalist Serbest Ticaret Anlaşması, İslam Dünyasındaki Kadınların Daha Fazla Ekonomik Sefalete Maruz Kalacaklarının Bir Habercisidir

Dünya Ticaret Örgütü [DTÖ], 3-6 Aralık arasında Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen dokuzuncu konferans sırasında Küresel Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını kabul etti. Anlaşma, ticari kısıtlamaların kaldırılması ve tarımsal reformlar dâhil başka ticari kolaylaştırma politikaları içeriyor. Bu anlaşma birçok İslami ülke de dâhil örgüte üye 159 devlet için yasal olarak bağlayıcılık özelliği taşıyor. Bazıları Bali paketi olarak adlandırılan paketin gelişmekte olan ülkelere yarar sağlayacağını iddia ediyor. Ancak Dünya Ticaret Örgütü, serbest piyasa anlaşma ve politikalarının, yıllardır İslami âlemin ekonomilerinde bir zehir etkisi yaptığı, ulusal sanayi yok ettiği, kitlesel işsizliği körüklediği, devletlerin mali durumlarını felç ettiği, bölge halklarını yoksullaştırdığı bilinmektedir. Kadın ve çocuklar da ana kurbanlardır. Şimdi bu konferans ve bu anlaşma sayesinde Batılı hükümetler, bu ekonomik metamorfoza yeni bir hayat vermeye çalışıyor. Bu metamorfoz, devletlerin kaynakları üzerinde hegemonya kurmak ve dengesiz ticarete dayalı küresel ekonomik düzeni empoze etmek için Batının bir sömürü enstrümanı olarak işlev görmüştür. Bu küresel düzen, zengin ülkelerin yoksul ülkeler üzerinde, büyük çokuluslu şirketlerin küçük ulusal işletmeler üzerinde ve zenginlerin yoksullar üzerinde haksızca avantaj sağlamalarına olanak vermiştir.

Örneğin, İslam dünyasında tarım sektörüne kadınlar hâkimdir. Tarım sektörü bölgedeki milyonlarca kadına gelir ve gıda sağlıyor. Kadınlar, bu toprakları ya bizzat kendileri ekiyor ya da aileleri ile birlikte tarımda çalışıyorlar. Bununla birlikte Dünya Ticaret Örgütü ve diğer serbest piyasa ticaret politikaları, yerel ekonomiler üzerinden devlet korumasını kaldırıyor. Bu durum yerel pazarların ucuz yabancı tarım ithalatı ile boğulmasına neden oluyor. Bu da yerel üretilen gıda maddelerinin fiyatlarının düşmesine yol açıyor. Bundan dolayı da küçük ölçekli çiftlikler kar elde edemiyor. Bu yüzden çiftçi aileler gelir kaybına uğruyor. Milyonlarca kadın ve çocuklar, büyük yoksulluk ve gıda güvensizliği ile karşı karşıya kalıyor. Buna ek olarak Dünya Ticaret Örgütü fikri mülkiyet hakları sözleşmesi, bitki çeşitlerinin ve tohumların büyük şirketler tarafından tekel altına alınmasına olanak sağlıyor. Yine bu da tarımsal faaliyetler için küçük çiftlikleri yöneten kadınlara zarar veriyor. Serbest piyasa politikaları, Bangladeş, Pakistan ve Endonezya gibi birçok Müslüman ülkelerde kadınları köleleştirmek için bir tür modern köle pazarı üretmiştir. Kapitalist hükümetler tarafından ticari düzenlemelerin kaldırılması, çokuluslu şirketlere düşük fiyatlara büyük kar elde etmek için kadınların zincire vurulmuş köleler gibi fabrika ve işletmelerde çalıştırılmalarına imkân vermiştir. Özellikle de işgücü çoğunluğunu kadınların oluşturduğu gittikçe genişleyen ihracat işleme bölgeleri, tam bir serbest köle ticareti bölgeleridir. Buralarda işçilerin hakları en düşük düzeydedir. Bu yüzden tehlikeli ve sağlıksız koşullarda, acınacak bir ücrete saatlerce çalışmak zorundadırlar. Örneğin Bangladeş'teki Chittagong serbest ticaret bölgesinde, asgari ücret aylık yaklaşık 50 dolardır. Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi kapitalist kuruluşlar, kız erkek bu ümmetin çocuklarının tepesinde asılı duran bir Demokles kılıcı gibidir. Bu anlaşma da bundan pek fazlasını vaat etmiyor.

Ey Müslüman kadınlar! Dünya Ticaret Örgütü gibi zehirli anlaşmalar yapan kuruluşları ve ayrıca bu zehirli kuruluşların dayandığı tüm sömürgeci kapitalist sistemi reddedin. Size asla bunlardan hayır gelmez. Bunlar sizi gelir getiren bir araç olarak görüyor. Bunun yerine Hilafet Devleti kurmak için Hizb-ut Tahrir ile birlikte çalışmaya katılın. Hilafet Devleti, İslami haklarınızı güvence altına alır, size onurlu bir insan olarak muamele eder ve sizi tüm sömürü şekillerinden korur. Size iyi bir yaşam standardı sunar, her zaman finansal güvenliğinizi erkek akrabalarınız ya da devlet tarafından teminat altına alır. Ekonomik, siyasi ve ictimaî tüm sorunlarınızı çözen yalnızca İslami kanunlardır.


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Ofisi
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
el-Mezra’a, P.K. 5010-14, Kolombiya Merkezi B Blok Kat:2, Beyrut/Lübnan
Telefon: TEL: 0096 113 07 59 4 / GSM: 0096 171 72 40 43
www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail: media [@] hizb-ut-tahrir.info

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER