Perşembe, 23 Cumade’l Ûlâ 1445 | 2023/12/07
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilâyeti
Medya Bürosu

No: YM-BA-2023-MB-TR-17 H. 25 Zilka’de 1444
M. Çarşamba, 14 Haziran 2023

Seküler Kapitalist İdeolojinin Uygulanmasının Bir Sonucu Olarak Anonim Şirketler Sıradan Yemen Halkının Parasını Soyuyor

18 Zilkade 1444 / 07 Haziran 2023 Çarşamba günü emanet başkentteki Kamu Fonları Mahkemesi, Ocak 2016 ile 15 Temmuz 2020 ve sonraki dönemlerde 110 bin kişiyi dolandırmakla suçlanan ve tahmini 66 milyar 314 milyon ve 405 bin riyali zimmetine geçirdiği iddia edilen sözde “Sultana Saray Grubu” davasını karara bağladı. Mahkeme, dava süresince el konulan ve haczedilen taşınır ve taşınmaz mallara el konulmasına karar verdi. Kamu Fonları Savcısı, insanları uyardı, yasadışı, illegal ve tanınmayan anonim şirketlerle ilişkiye girmeleri ve alışverişte bulunmaları gerektiğini söyledi. İnsanların para ve tasarruflarını yasadışı bir şekilde yağmalayan hayalet projelerden kaçınmalarını istedi. (Saba Haber Ajansı)

İslami rejimin hayattan dışlanmasının ve kafir Batının kumpasıyla hain Arap ve Türklerin İslam Devletini yıkmasının bir sonucu olarak insanların yaşadığı sıkıntılar işte böyle devam ediyor. İslam Devletinin yıkılmasıyla laik kapitalist ideoloji dünyaya hâkim oldu ve insanlar ardışık krizler yaşadılar. Bu ideoloji, halkları zenginliklerini yağmalayıp köleleştirmekle kalmadı, aynı zamanda para ve birikimlerini de aldı, kâr vaadiyle anonim şirketlerin hisselerini satın almalarını sağladı. Bu şirketler, dolandırıcılık ve hırsızlık yoluyla insanların parasını aldılar. Allah’ın Şeriatına göre değil kapitalist sisteme göre yöneten hükümetler, faaliyetlerini yürütmeleri için anonim şirketlere lisans ve ruhsat verdiler. İslam kültürümüze ve şeri mirasımıza yabancı Batılı şirket türlerini İslam ülkemize soktular.

Sözde Sultana Saray Şirketi, insanların bir geçim kaynağına olan ihtiyacını istismar etmiştir. Savaş ve çatışma, binlerce insanın işini kaybetmesine veya düşük bir maaşla işe girmelerine neden olmuş, yaşam ihtiyaçlarını karşılamak için birçoğunu varlıklarını ve birikimlerini satmaya mecbur bırakmıştır. Şirketin düşüncesi, hızlı ve garantili kar temeline dayanır. Hissedarlarına, şirketin yurt içinde ve yurt dışında birçok farklı yatırım projesinin olduğunu ve hissedarlarına sabit bir kar oranı verileceği vaadinde bulunur. Hissedarlara bazı durumlarda %100’e varan yüksek kar sözü verirler ve hissedarlarına hisselerini ispatlayan sertifika ve belgeler verirler. Şirket, sosyal medya ve ücretli reklamlar aracılığıyla hisselerinin reklamını yaptı ve temsilcileri aracılığıyla dört yılı aşkın bir süredir insanlar arasında çalıştı. Devlet kurumlarının gözü önünde kayda değer parasını bankalarda ve döviz şirketlerinde tuttu. Hükümet, parmağını bile kıpırdatmadı. Ta ki Temmuz 2017’de bazı hissedarlar karlarını alamayana kadar... Bu şekilde faaliyet gösteren tek şirket, bu şirket değildir. Tihama Flavour ve Al Hani Honey Company gibi başka şirketler de var. Hepsi hissedarların paralarının çoğunu kaybetmelerine, harcama ve tasarruf yeteneklerinin azalmasına neden olmuştur.

Biz ideolojisi İslam olan bir siyasi parti olduğumuza göre, bu şirketlerin gerçekliğini ve onlarla ilişkiyi girmenin hükmünü açıklamamız gerekir:

- Bu anonim şirketler, dini hayattan ayıran kapitalist ideolojinin bir ifrazatıdır ve bazı insanlar, bu şirketlerin gerçekliğinden habersizdir. Çünkü devlet, yanlış bilgilendirme yapmıştır ve bu şirketler bugün Katar ülkesinin lisansı ve sponsorluğuyla Müslüman ülkelerde faaliyet göstermektedir. Yemen’de, 1997 tarihli 22 sayılı ticari şirketler Kanunu ve değişiklikleri, anonim şirketler de dahil olmak üzere 9. Maddede meşru şirketlerden bahsetmektedir.

- Bu tür bir şirket, para sahiplerinin kamu fonlarını kontrol etmelerini ve varlıklarını alacaklılardan korumaları için kurulmuştur. İflas etmeleri durumunda hak sahipleri hiçbir hak talebinde bulunamaz, sadece şirkette kalan paralarını alabilirler tabii alabilirlerse.

- Kapitalist şirketlerin birçok şekli ve biçimi vardır, ancak tamamı iki tür şirket altına girerler:

Fon Şirketleri: Örneğin anonim şirketler, ortaklık şirketleri ve şahıs şirketleri gibi ve kooperatif şirketler ve limited şirketleri gibi.

- Bu anonim şirketler, şeran batıl şirketlerdir ve Müslümanların böyle şirketler kurması caiz değildir. Geçersizlikleri ve onlara katılım haramlığı şöyledir:

1- İslam’da ortaklık, kâr amacıyla iki veya daha fazla kişi arasında mali bir iş üzerinde varılan bir sözleşmedir. Ortaklığın her iki tarafça da onaylanması gerekir. Anonim şirketlerde bu gerçekleşmiyor, aksine ortaklar birbirinden habersizdirler, aralarında rıza ve kabul yoktur. Şirket sözleşmesi, kâr amacıyla mali işler yapmaya odaklanmış olması gerekir. Sadece para vermeye odaklanması doğru olmaz, aksine mali işler yapmak esastır. Anonim şirketlerde bu durum söz konusu değildir.

2- Şirket, malda tasarruftur ve malın geliştirilmesi yoluyla paranın geliştirilmesi için bir sözleşmedir, malın geliştirilmesi şeri bir tasarruftur. Anonim şirketlerde, ortakların tasarruf hakkı yoktur, kişi parasını şirketten alamaz (hisselerin değeri), sevmediği bir kişinin şirket hisselerini satın almasını engelleyemez, zira şirket tüzel kişiliktir ve batıldır.

3- Anonim şirket kalıcıdır ve bu şeriata aykırıdır, çünkü şirket, şeran caiz olan akitlerden olup, ortaklardan birinin ölmesiyle, delirmesiyle, haciz konulmasıyla veya ortaklardan birinin feshetmesiyle sözleşme iptal olur. Anonim şirketlerin kalıcı olması, onu batıl bir şirket yapar.

Bu açıklama, bu mevcut ülkelerin İslam’ı uygulamadıklarını, aksine yasalarını Fransız anayasasından aldıklarını anlamanız yeterlidir. Haksız yere paraları alınan insanların yaşadıkları bu haksızlığı gidermek, lisansız ortaklıkları yargılamakla değil, kapitalist sistemi kökünden söküp atmakla olur. Çünkü kapitalizm yanlış bir ideolojidir, Amerika ve Avrupa’daki patronları bile bu ideolojiden nasibini almıştır. Üstelik kapitalizmi uygulamak dünyada günah, ahirette azaptır. Hayata ilişkin kapsamlı ve eksiksiz bir ilahî yaklaşımı olan bir Müslümanın, daha adi olanı daha iyi olanla değiştirmesi tuhaftır! Hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğramıştır.

İnsanların bu şirketlere ortak ve hissedar olması, acı vericidir. Şeriat hükümlerine uyup uymadıklarını öğrenmek için araştırma ve inceleme yapmaksızın şirket kurulması haramdır. Saray âlimleri insanları hak ve iyilik yoluna sevk etmeyen kukla yöneticilerin çevresinde kümelenmiş durumda. Her dürüst ve samimi kişiye savaş açmışlardır. Gayrimeşru müfredatla ümmeti cahilleştirmeye çalışıyorlar. Bu müfredat ilim talebesini onlar gibi konuşmasını, Müslümanları dinlerini doğru bir şekilde anlamaktan alıkoymalarını sağlıyor. Bu şirketler ruhsatlı olabilir, geniş çapta propagandası da yapılmış olabilir, kârlarının cazibesi büyük olabilir, ülkemizde yaygın da olabilirler. Yine de bu, Müslümanları şeriatın hükmünü öğrenme yükümlülüğünden muaf tutmaz. Şirket, paranın geliştirilmesinin bir yöntemidir evet ama şeriata aykırı bir yöntemdir ve garantili bir kar olsa da haramdır. Bu gerçeklere göz yuman ve bu batıl sözleşmelerle ilgilenen Müslümanlara ne oluyor? Bu, dünyaya ve onun süsüne tamah mı, yoksa şeriat hükümlerini bilmemek mi, yoksa Allah’ın haramlarını hafife almak mı?

Allah’a yemin olsun ki yatırım, bankalar ve kooperatif şirketleri şeklindeki bu kapitalist kurumların, Müslüman ülkelerde ticaret ve finans piyasalarını kontrol ettiklerini görmek insanın içini burkuyor. Bu kurumların tamamı anonim şirketlerdir, aslında şirket değillerdir. Müslümanlar yine de saflıkla ve hükmünü bilmeden bu şirketler ile ilişkiye giriyorlar. Cahilin şeriat hükümlerini öğrenmemesi mazeret olamaz. Çünkü bir Müslümanın amellerinde esas olan, şeriat hükümlerine bağlanmaktır. Bu ise, yapmadan önce amellerin hükümlerinin bilinmesini gerektirir. Müdebbir Yaratıcı, bizi bununla yükümlü kılmış, Rasûl SallAllahu Aleyhi ve Sellem bize bunu açıklamış ve sahabe de bize böyle öğretmiştir.

Ey Yemen halkı, ey güç ve kuvvet ehli, ey yardım ehli! Sizi Amerika’nın önderlik ettiği bu laik kapitalist sistemi devirmek ve Hilafet Devletini kurmak için çalışmaya çağırıyoruz. İslam Devleti Müslümanları birleştirecek, bizi ve tüm insanlığı açgözlü kapitalizmin belasından kurtarmak için yüce İslam sistemini uygulayacaktır. Hizb-ut Tahrir olarak biz sizinle ve sizin aranızda çalışıyoruz, ekonomik sistem de dahil olmak üzere kapsamlı ve eksiksiz bir programımız var. Kitabın linki aşağıda bulabilirsiniz:

https://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/resources/hizb-resources/48.html

Batı, İslam ümmetine köpek gibi saldırıyor ve İslam ülkelerindeki ajanlarının yardımıyla zehrini kusuyor. Dine yardım etmek, eksiksiz ve kapsamlı bir şekilde uygulamak için sadık müminler gibi bir duruş sergilemek gerekir. Akıbet müminlerin içindir ve bu, Allah’ın yeryüzündeki kanunudur. Hizb-ut Tahrir olarak biz, sizi İslam Devleti’ni kurmak için bizimle çalışmaya davet ediyoruz. Hilafet içeride İslam’ı uygulayacak, hidayet ve aydınlık Risâlet’i olarak onu dünyaya taşıyacaktır.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ “Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Rasûlü’nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24]

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Yemen Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
Telefon: 735417068
http://www.hizb-ut-tahrir.info
E-Mail: yetahrir@gmail.com

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER