Salı, 12 Cumade’l Ûlâ 1444 | 2022/12/06
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü


حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilâyeti
Medya Bürosu

No: SD–BA–2022–KRS–TR–08 H. 27 Muharrem 1444
M. Perşembe, 25 Ağustos 2022

CEDAW Sözleşmesi, İslam Hükümlerine Karşı Savaştır, CEDAW Askerleri Batı Kölesi Ajanlardır

Arap İnsan Hakları Sözleşmesi konulu bir çalıştayda, Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılık Sözleşmesi’nin (CEDAW) onaylanması için çabalarının devam ettiğini vurguladı. Ali Sadık, yasaları ülkenin taraf olduğu uluslararası ve bölgesel anlaşmalarla uyumlu hale getirmek için Sudan’ın kayda değer çaba sarf ettiğini söyledi.

Biz bu sorumsuz açıklamayla ilgili olarak şunları belirtiyoruz: CEDAW Sözleşmesinin tehlikesinden herkes haberdar. CEDAW şakşakçıları göz alıcı ve aldatıcı sloganların arkasına saklansalar da CEDAW, insan fıtratına aykırıdır. İslam ve İslam’ın kadına bakışıyla çelişir. CEDAW savunucuları, çürüme gerçeğini gizliyorlar ve bu sözleşmenin içerdiği pornografiyi saklıyorlar. CEDAW’ın uygulanmasındaki ısrar, Sudan hükümetinin Batı ülkelerine bağımlılığının boyutunu ve Müslümanları dinlerine yabancılaştırma girişimlerine boyun eğdiğini gösteriyor. CEDAW Sözleşmesinin amacı, Müslümanlara özellikle ictimai alanda şeri hükümlerle çelişen laik vizyonu dayatmaktır. Çünkü CEDAW, uluslararası sözleşmeleri her şeyin üstünde tutar. Bu nedenle yöneticilerimiz, CEDAW ile uyumlu hale getirmek için yasaları değiştirmek istediklerini kabul ediyorlar. 2. maddenin (f) bendi, “Kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut yasaları, yönetmelikleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya yürürlükten kaldırmak için mevzuat da dâhil olmak üzere tüm uygun önlemlerin alınmasını.” öngörmektedir. Birleşmiş Milletler’in oluşturduğu komite bunun takipçisi olacaktır. Batıya itaatkâr, Allah’a isyankâr bu hükümetin Allah huzurunda daha bir mazereti ve gerekçesi kaldı mı? Hükümetin CEDAW’ın bazı maddelerine yönelik çekinceleri aldatmacadır, itibarını koruma çabasından başka bir şey değildir. Bu salt yalan ve aldatmacanın BM nazarında hiçbir değeri yoktur. Sözleşmenin (28) maddesinin (2) numaralı paragrafında belirtildiğine göre, “Bu Sözleşmenin konusu ve amacı ile bağdaşmayan hiçbir çekince konulamaz.” Amacı, kadın ve erkek arasında tam ve mutlak eşitliği sağlamaktır.

Ey Müslümanlar! CEDAW Sözleşmesinin tüm maddeleri, İslam’a karşı açıkça bir savaş ilanıdır. Müslüman kadını yozlaştırmak ve İslam’ın hükümlerini terk etmesini sağlamak için vardır. CEDAW, Şeriatın kadın ve erkek arasında yaptığı rol dağılımını reddetmek için bir çağrıdır ve mutlak eşitliği dayatmaktadır. İslam hukukuna göre evliliğin iptal edilmesi ve laik medeni evliliğin benimsenmesi için bir çağrıdır. Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evliliğini kabul eder, çok eşliliği yasaklar, kadının iddet bekleme süresini iptal eder, erkeğin kadın üzerindeki velayetini ve evlilik için velinin rızasını reddeder, 18 yaşından küçük evlilikleri yasaklar, ayrıca mutlak cinsel özgürlük çağrısında bulunur. Eşcinsel evliliği yasallaştırır ve çocuklar arasında cinsel eğitimin yayılmasını teşvik eder. Batı toplumlarındaki çocukların durumundan da gördüğümüz gibi, bu durum yozlaşmanın ve ahlaki çöküşün yayılması demektir. Sözleşme ayrıca velisinin izni olmaksızın kadının yolculuğuna ve istediği yerde ikamet etmesine izin verir. Bu, Batı filmlerinde de teşvik edildiği gibi yozlaşma ve ahlaki bozulmaya kapı aralar. Batıya göre genç kız, kirli ayakların sağa sola savurduğu bir top kadar özgürdür.

Ey Müslümanlar! Artık CEDAW Sözleşmesi gerçeği ve kötü sonuçları hakkında bilgi sahibi oldunuz. CEDAW ile mücadele etmek ve meydan okumak farzdır. Dininizin hükümlerine sımsıkı sarılmanız, ajan yöneticilerinizin uyguladığı ve hayatınızı bozan Batılı planları başarısızlığa uğratmanız da farzdır. Ve bilin ki izzet ve şeref ancak Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin uyguladığı İslam Şeriatı ile mümkündür. Hilafet, Batı uygarlığının yozlaştırdığı şeyleri düzeltecek ve insan fıtratında meydana gelen çarpıklıkları ıslah edecektir. Bu ise, ancak Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin gölgesi altında mümkündür. İşte çalışanlar bunun için çalışsın.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilâyeti
Medya Bürosu
Adres Bilgileri ve Web Sitesi
21 October Street, Imarat al-Vaqf, Ground Floor, East Khartum / Sudan
Telefon: +(249) 0912 24 01 43 – 0912 37 77 07
http://www.hizb-sudan.org/
E-Mail: spokman_sd@dbzmail.com
Bu kategoriden diğerleri: « Reddiye Davetiye »

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER