Cumartesi, 21 Şaban 1445 | 2024/03/02
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

بسم الله الرحمن الرحيم

Hizb-ut Tahrir/ Sudan Vilayeti: Basın Raporu 24/11/2022

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti tarafından ülkenin farklı bölgelerinde ve vilayetlerinde İslam'ın hükümleri ve farklı yaşam sistemleriyle ilgili çözümleri hakkında bilgilendirilmiş bir kamuoyu oluşturmak için düzenlenen ve ülkenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen savaş ve kabile çatışmalarını ele alan halka açık etkinliklerin bir devamı...

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Şebabı Gadarif şehrinde üç konferans düzenledi. Konferanslardan birinin başlığı "Bir Mesele Hakkında Anlaşmazlığa Düşerseniz Onu Allah Subhanehu ve Teâlâ'ya ve Peygamber SallAllahu Aleyhi ve Sellem'e Havale Edin" idi. Konuşmacı, Nübüvvet Metodu üzerine Hilafet Devleti'nin kurulmasının sorunları nasıl çözeceğini ve İslam'da insanların işleriyle nasıl ilgileneceğini, böylece dünya ve ahirette nasıl mutlu olacaklarını gösterdi.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti 26 Ekim 2022 tarihinde Hartum'da partinin yayınlarının tanıtıldığı siyasi bir konuşma düzenledi.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Üniversiteler Şebabı, 29 Ekim 2022 tarihinde Al-Nelain Üniversitesi / Ticaret Fakültesi'nde "Kabile çekişmesi (fitne) küllerin altında bir ateştir, onu kim söndürecek?" başlığı altında bir diyalog ve tartışma köşesi düzenledi. Üstat Fatih Abdullah, ülkede ve son olarak Mavi Nil eyaletinde yenilenen Kabile savaşlarının gerçekliğinden bahsetti. Ve bu çatışmanın nedenlerinden birinin, sömürgeciliğin ülkeyi yönetmesine yardımcı olmak için çıkardığı ve daha sonra kabilecilik için bir kıvılcım olan Hawakir sistemi olduğunu belirtti.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Şebabı, 31 Ekim 2022 Pazartesi günü, Hartum'un güney doğusundaki Kalakla'da bulunan Musab bin Umeyr bölgesindeki üniversitelerde canlı bir etkileşimin ortasında bir konuşma düzenledi. İlk konuşma Üstat İbrahim Müşerref tarafından akşam namazından sonra yapıldı ve "Demokrasi İslam'la çelişen bir fikirdir" başlığı altında İslam'ın bütüncül bir yaşam biçimi olduğunu, egemenliğin yalnızca Allah'a ait olması gerektiğini ve Müslümanlar olarak yönetimin O'na ait olduğunu anlattı. İkinci konuşma ise Üstat Fatih Abdullah tarafından yatsı namazından sonra "Yenilenen Kabile Savaşları... Nedenleri ve Tedavisi" başlığı altında sunuldu.

"Batı'nın müdahaleleri ülkenin egemenliğinin ihlali ve ülke yöneticilerinin teslimiyetidir" Bu başlık altında, Omdurman'ın kuzey bölgesindeki Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Şebabı, Omdurman'daki halk pazarında siyasi bir konuşma düzenledi. El Radi Muhammed, ister büyükelçi ister elçi olsun, Batılı ülkelerin elçilerinin müdahalesinin gerçekliğini açıkladığı bir konuşma yaptı. Bu müdahale ister ekonomik ister askeri ister aşiret çatışması, isterse de Juba Anlaşması gibi siyasi meselelerle ilgili olsun, ülkenin işleriyle ilgilenmekle ilgili bir müdahaledir.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti 12 Kasım 2022 Cumartesi günü El-Ubeyd'de olağan forumunu "Kabile Kavgası Küllerin Altında Bir Yangın, Kim Söndürecek?" başlığı altında gerçekleştirdi. Forumun açılış konuşmasını yapan Üstat Muhyiddin Hassan, aşiret kavgalarına yol açan nedenlerden bahsetti. Bunlar, verimli topraklar veya otlaklar elde etmek için çiftçiler ve çobanlar arasındaki sürtüşme, sömürgecinin getirdiği Hawakir sistemi, altın ve petrol topraklarındaki çıkarlar ve ucuz siyasi emellere ulaşmak için kabilenin sömürüldüğü siyasi gerilimlerdir.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Üniversiteler Şebabı, 12 Kasım 2022 tarihinde Al-Nelain Üniversitesi Ticaret Fakültesi'nde "Hilafet Değişimin ve Küfür Etkisinin Kökünün Kazınmasının Teminatıdır" başlıklı bir diyalog ve tartışma köşesi kurdu. İlk konuşmacı olan Mühendis Avab Yasir, konuşmasına Sudan'da insanların yaşadığı acı gerçeği ve ülkenin bölünme ve parçalanma uyarısı yapan gerçek tehlikeyi belirterek başladı. Konuşmacı, şu anda Barolar Birliği'nin (sözde) anayasası temelinde gerçekleşen siyasi çözümün, bu İslam ümmetinin ilke ve değerlerine karşı bir savaştan başka bir şey olmadığını vurguladı ve gerçek değişimin İslam'a dayandığını açıkça belirtti. Bu da kendilerini Allah'ın kitabı ve Müslümanların halifesi olan Rasulü'nün sünneti ile yöneten bir kişiye biat etmekle olur.

Hizb-ut Tahrir Şebabı / Sudan Vilayeti Omdurman Batı bölgesinde 16 Kasım 2022'de Libya pazarında "İslam Ümmetinin Birliğinin Uygulanması" başlıklı siyasi bir konuşma yaptı ve Profesör Babiker El Mehdi, ümmetin birliğinin içtihadını ve İslam ümmetinin hayatından siyasi, ekonomik ve sosyal olarak yokluğunu ve bu içtihadın İslam tarafından emredildiğini açıkladı. Düşman, İslam ümmetinin gücünün sırrının birliğinde olduğunu biliyordu, bu nedenle kasıtlı olarak komplo kurdu ve aldattı ve ardından Türkler ve Araplar arasında milliyetçilik fikrini ve ardından vatanseverlik, kabilecilik ve bölgecilik fikrini ortaya attı.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti 17 Kasım 2022 tarihinde Gadarif şehrinde "Müslüman Ülkelerde Batı Müdahaleleri... Model Olarak Sudan" başlığı altında siyasi bir konuşma gerçekleştirdi. Vilayet Konseyi üyesi Muhammed El Hasan Ahmed, İslam ümmetinin, dünyadan gelen bir teklifle dinlerini satan, aşağılanmayı ve itaati kabul eden, böylece zafer ve liderlik özlemi çeken bir milleti prangalayan ajan yöneticiler aracılığıyla hayatının en küçük ayrıntılarında Küfür Batı'nın yönetiminden geçtiği acil durum hakkında konuştu. Burada Batı'nın, Allah'ın en hayırlısı olarak kendine özgü bir hayat tarzı belirlediği bir millete kendi hayat görüşünü dayatmak için yasalar ve mevzuat yoluyla yaptığı müdahalelere atıfta bulunmuştur.

Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti Üniversiteler Şebabı, 20 Kasım 2022 tarihinde Hartum Üniversitesi Dahiliye El-Vasat Camii'nde "Raşidi Hilafet, Batı'nın liderlerinin dehşete düştüğü bir vaat ve müjdedir" başlığı altında bir konferans düzenledi. Müslümanlara Allah'ın yasasını uygulamaları için genel bir liderlik ve bunun Allah'tan bir zorunluluk ve O'ndan bir vaat olduğunu söyledi.

Konferansın sonunda konuşmacı öğrencilere Raşidi Hilafeti kurmak için çalışanlarla birlikte çalışmanın gerekliliğini, bunun bir zorunluluk ve söz olduğunu açıkladı. Konuşmacı Şeyh'in dinleyicileri etkileyen etkileyici bir şekilde cevapladığı sorular, müdahalelere ve sorgulamalara katıldıkları için öğrencilerin etkileşimi mükemmeldi.

Hizb-ut Tahrir'in Sudan Vilayeti'ndeki Merkezi Medya Ofisi Heyeti

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER