Salı, 29 Şaban 1444 | 2023/03/21
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü
Hilafette Kadınların Medyadaki Rolü

بسم الله الرحمن الرحيم

Hilafette Kadınların Medyadaki Rolü

Kadının medyadaki rolü denilince Müslümanlar olarak aklımıza yerleşik iki hâkim realite gelmektedir. İlki, tüm dünyada şahit olduğumuz üzere, kadın ve kızların her türlü medya aracında nesnelleştirilmesi, açık saçık kıyafetlerle bir şahsiyet olmaktan ziyade dekoratif bir nesne olarak sunulması, klişe tiplemelerle kadının cinselliğinin parasal kazanç için kullanılmasıdır. İkincisi ise, mevcut medya dünyasının bize sunduğu bakış açısıdır ki buna göre kadına medya tamamıyla haram gibi gösterilen senaryodur. Buna birçok İslam beldesinde şahit olmaktayız. Peki, kadınların medyada sadece cinselleştirilip metalaştırılmasından veya tamamen görünmez kılınmasından başka seçenek yok mudur?

Bu soruyu cevaplayabilmek için evvela medyayı tanımlamamız gerekmektedir. Kendi içinde medya, kitlesel iletişimin nötr bir aracıdır. Bugünkü medya; televizyon, internet, sinema, gazete, radyo ve dergilerden oluşmaktadır. Bazı yayın türleri ve reklamlar, izleyiciye resimler üzerinden mesaj vermektedir. Maksat, birisini etkilemektir. Medya nötr bir araç olmasına rağmen, sunumunu her zaman bulunduğu toplumdaki bakış açısına göre belirli bir mercekten yapmaktadır.Hükümetler medya programlarını kendi entelektüel ve siyasi fikirleriyle etki etmek üzere kullanır, görüşlerini topluma dayatır.

Liberal toplumlara göre liberal özgürlükleri ve kapitalist hedefleri yaymanın aracı medyadır. Örneğin sınırsız cinsel özgürlük, cinsel yönelimlerde değişim ve toplumsal cinsiyet, bireysel tüketimin karşısında engel teşkil eden güçlü aile değerlerini zayıflatıp çocuk sahibi olmayı bir yük olarak göstermek, maddi geçim için sorumluluk almak yerine krediye dayalı bir hayat sürmek bu şekilde yayılır. Aynı anda bu çerçeveyle çelişen dindarlık ve dini semboller gibi her şey marjinalleştirilir.

Yine kadının rolü tam da bu hayat perspektifinden doğması gerektiği için dişilik bir eğlence aracı, hatta kadının ve başkalarının sosyal ve finansal konumunu yükseltmenin bir yolu olarak kullanılır.

Aynı şekilde, İslami bir toplumun medyası da İslami değerleri ve kavramları teşvik etmenin ve İslam ideolojisine dayalı bir hayat algısı oluşturmanın etkili bir aracı olacaktır. "Medya Organı; dâhilde, kötülüğü uzaklaştıran ve güzelliği bârizleştiren kaynaşmış ve güçlü bir İslâmî Toplum inşâ etmek için, [...] hizmet etmek üzere, Devlet'in medya siyâsetini belirleyip infâz etmekten mes'ul olan bir dâiredir." (Hizb-ut Tahrir - Hilafet Devleti'nin Anayasa Tasarısı Madde 103)

Bu açıdan İslami medya ile mevcut medya dünyası arasında büyük bir fark olacaktır.

İslami medyanın sunduğu her şey hem bireyler hem de toplumun geneli için faydalı olacaktır. İslam'a ve Müslümanlara zarar veren her şey engellenecektir. Haberler, belgeseller, tartışma programları ve birçok başka program, kadın erkek karışık ortamlar oluşturmadan, avret ve haram eylemler ve faydasız hiçbir şey göstermeden Şer'i hükümlere göre düzenlenecektir.

Kadının İslam medyasındaki rolü İslam'ın bakış açısına ve İslam'ın verdiği haklara dayalı düzenlenecektir. "Erkeklere verilen haklar kadınlara da verilir. Erkeklere yüklenen yükümlülük kadınlara da yüklenir. Ancak İslam'ın kadın ve erkeklere şer'î deliller ile tahsis ettiği haklar müstesnadır. Dolayısıyla kadının ticaret, ziraat ve sanayi işlerine katılma, muâmelat ve akitlerde bulunma, her tür mülke sahip olma hakkı vardır. Kendi başına veya başkası ile ortak olarak malım çoğaltabilir. Hayat işlerinin hepsine bizzat katılabilir." (Hizb-ut Tahrir - Hilafet Devleti'nin Anayasa Tasarısı Madde 114)

Kadının rolü, İslami delillerde belirtildiği gibi, her daim izzetini koruyacak son derece saygın gösterilecektir.

Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve Sellemşöyle buyurdular: «إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ، مَا أَكْرَمَهُنَّ إِلَّا كَرِيمٌ وَمَا أَهَانَهُنَّ إِلَّا لَئِيمٌ»Kadınlar erkeklerin öteki yarısıdır. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür.[Ebu Davud]

Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve Sellemyine şöyle buyurmuştur: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا»Kadınlarınıza güzel muamele edin.[Buhârî, Müslim] Bu nedenle Hilafet; kadının izzetinin ve emniyetinin korunmasını devletin temel politikalarından biri olarak benimseyecek, bunu medyasında da böyle kabul edecektir. Kadın korunması gereken bir namustur. (Hizb-ut Tahrir - Hilafet Devleti'nin Anayasa Tasarısı Madde 112)

Yine ilim öğrenmek her Müslüman kadına da erkeğe de vaciptir.  Aynı şekilde İslam davetini taşımak da toplumda İslami şahsiyetler yetiştirmek, geliştirmek ve yerleştirmek için İslami ilimleri aktarmak da vaciptir. Bunu kitleler halinde başarmak için medya önemli bir araçtır. Bu nedenle medyada İslami ilimleri yaymada, iyiliği emretmede, münkeri nehyetmede ve güçlü İslami toplumlar inşa etmede kadınlar da hayati bir role sahip olacaklar. Özellikle kadınlara anne, eş, âlime ve davet taşıyıcısı olmada örnek olacaklar. Böylece doğru İslami mefhumlara dayalı bir şekilde kadınlarda özsaygı ve özgüven inşa edecekler.

İslami medya, mevcut medyanın sürekli evlerimize zerk ettiği zehirlerden kurtarmada hayati bir göreve sahip olacaktır. Bu medyada kadınlar da erkekler de toplumun genelindeki bozuk bakış açılarını ve mefhumları değiştirip Rabbimizin hidayetine yönlendirmek için azami gayretle çalışacaktır. Rabbimizden bu değişimin güzel neticelerini bir an evvel hissedebilmeyi niyaz ediyoruz.

#أقيموا_الخلافة              #الخلافة_101              #ReturnTheKhilafah                  #YenidenHilafet

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi adına

Yasmin Malik

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER