Çarşamba, 12 Muharram 1444 | 2022/08/10
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü
Bu Bir İrtidattır İrtidat Ey Kötü Şeyhler! Zayed’in Haydut Çocuklarının Sizin İçin Kurduğu Yeni Bir Tuzaktır!

بسم الله الرحمن الرحيم

Bu Bir İrtidattır İrtidat Ey Kötü Şeyhler! Zayed’in Haydut Çocuklarının Sizin İçin Kurduğu Yeni Bir Tuzaktır!

Bu kötü zaman; hain Ruveybidaların ve onların aldatıcı yıllarının olduğu bir zamandır, kalkan olan imamın kaybolduğu ve onurun çiğnendiği bir zamandır ve semanın gölgesi altında şerlerin şerri olan münafık kurrâların ve yalancı fakihlerin olduğu bir zamandır ki inanın bunlar; sıradan insanların dinini saptırma ve ifsat etme noktasında, hain Ruveybidaların ellerinde geriye kalan diğer yıkıcı küreklerin toplamından daha şiddetli ve daha kötüdürler.

Kötü dünyanın, tüm rezillikleri bünyesinde topladığını görüyorsunuz. Bu kötü dünyanın içinde, sahtekârlar, hainler, yalancılar, aldatıcılar, iftiracılar, müfteriler, Allah ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem adına yemin edenler, kelimelerin yerlerini değiştirenler, yalancı şahitlik edenler, düzenbazlar ve saptırıcılar vardır. Sonra bu kötü dünya, tüm bunların arasında yaşamış olduğumuz bu kafir cehaletin ayıplarını gizlemeye ve bizleri ezen, mahveden ve kör eden çirkinliği ve iğrençliği kamufle etmeye çalışıyor. Aksine zalim ve ahlaksız rejimleri ve onların hain Ruveybidalarını tartışıyor ve savunuyor. Bunun da ötesinde Allah’a, Rasulü’ne ve müminlere ihanetinde, kanımızı yalayan Haçlı sömürgeci Batı’yı tartışmaya ve savunmaya devam ediyor!

Sanki sizler, haklarında yüz derilerinin dışında herhangi bir şey bilmediğimiz İsrailoğullarının alimlerinin ve onların baş hahamları gaddar ve hain Bel’âm b. Baura’nın neslinin değiştirilmiş hain ve yalancı bir versiyonu olan Ruveybida kurrâlar ve şeyhler gibisiniz. Hatta onlardan biri, hiç utanmadan Allah’a büyük bir yalan ve iftirada bulunmuştur. Böylece iğrenç bir şekilde iftira atmış, dini tahrif etmiş, hükümlerini ifsat etmiş ve insanlara, Batı’nın küfrünün, onun hastalıklı felsefesinin ve Ruveybidalarının kaprislerinin bir din olduğunu iddia etmiştir. Hatta onlar, tüm dertleri ve çabaları yıkmak ve benzerlerini yapmak olan içimizdeki bir tür balta ve kürekler haline gelmişlerdir!

Bu İnsanların zamanında sanki sizler, Arap Yarımadası’nın yeni müşrikleri Zayed’in haydut çocuklarının emirliklerinden insanların üzerine yükselen şeytanın boynuzları gibisiniz. Sonra lanetli adam, onların sırtına bindi, onları dolaştırdı, onları alemlerin Rabbinin İslam’ından döndürdü, onlardan örtüsünü ve bineğini aldı, onları sözde “İbrahimî” şirkinden bir din ile değiştirdi ve onlar için Allah’ın haram kıldığını helal ve helal kıldığını haram kıldı. Böylece Allah’a olan ahit ve misaklarını bozdular, sonra kör ve sağır oldular ve küfürlerini şirklerini yaymak için kendilerine, ikiyüzlü kurrâlardan ve sahte şeyhlerden kötü ve yalancı bir örtü edindiler.

Sonra tüm bunlarda Zayed’in haydut çocukları, Batı’nın İslam’a ve Müslümanlara karşı yürüttüğü medeni haçlı savaşında süngünün başıdırlar. Nitekim onlarla birlikte felaketler daha da büyüdü ve musibet ve belalar daha da ağırlaştı. Zira yaptıklarının iğrençliğini, uğursuz emirliklerini İngilizler için bir entrika, kurnazlık ve kötülük yuvasına dönüştürmekle yetinmediler, dahası bunları, Aksa, Mirâc ve Mesra’yı gasp etmesinde ve kafir ve facir anlaşmaları olan “İbrahim Anlaşması” yoluyla halkımızın öldürülmesinde ve ailelerimizin yerlerinden edilmelerinde Yahudi varlığına dayanak olup desteklemeleri takip etti. Sonra bundan daha çirkin ve daha iğrenç olanı, kafir Batı’nın İslam’a ve Müslümanlara karşı yürüttüğü Haçlı savaşında ona hizmet etmeleri oldu. Bunun üzerine tamamen küfür ve apaçık bir şirk olan “İbrahimî Din” olarak adlandırdıkları yeni bir putperestlik ilan ettiler, onun için evler ve tapınaklar inşa ettiler ve onun için İslam’a karşı ve aykırı olan, Allah’a ve Rasulü’ne muhalefet eden ve İslam ümmetini saptıran aşağılıkların aşağısı rahipler ve hizmetkârlar edindiler.

Sanki sizler, Zayed’in haydut çocuklarıyla birlikte eski Arap müşrikleri tarafından, İslam’a ve Müslümanlara alçaklık etmek, İslam’a ve Müslümanlara karşı Haçlı savaşında sömürgeci kafir Batıya destek vermek ve yardım etmek, halkımızın katledilmesinde ve Aksa’mızın ve kutsallarımızın çiğnenmesinde onların öfkelerine destek çıkmak ve yardım etmek için gönderilmiş gibisiniz. Aksine onlar, rezil ve ucuz bir şekilde şirk koştular ve hayvanlarının dışkılarının pisliği içinde ineğe tapanlara ortak oldular. Bunun da ötesinde ineğin pisliğinden sarhoş olmuş Modi’nin alçak ve necis hükümetiyle yaptıkları anlaşma yoluyla topraklarımızın cenneti Keşmir’i gasp etmeye odaklanıp güvence altına almalarının nedenlerini sağladılar. Ayrıca bu aşağılık Modi, dünyanın en hayırlısı Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e hakaret etmiştir. Nitekim Zayed’in haydut çocuklarının Hindistan ile yaptıkları anlaşmalar, Keşmir’deki altyapının finansmanını ve geliştirilmesini, Müslümanların topraklarını sömürgeleştirmelerinde Hindulara destek vermek için bilgi teknolojisi kulelerinin ve lojistik merkezlerin inşa edilmesini içermektedir… İşte Şeytan’ın boynuzları ve Zayed’in haydut çocuklarının emirlikleri ihanetleri, aptallıkları ve pervasızlıkları sayesinde Müslümanların servetlerini onlar için bir öfkeye dönüştürdüler ve bu servetleri, Müslümanların düşmanları Haçlılara, onlara öfke duyan Yahudilere ve ineklere tapan Hindulara hizmet etmek için çarçur ettiler ve gizledikleri ihanetleri ise daha da büyüktür!

Böyle bir ihanet ve iftirada en iğrenç ve en çirkin olan ise, şeyhlerin ihaneti, nifakları, yalanları, hakkı silmeleri ve batılı yaymalarıdır. Hatta Arap Yarımadası’nın yeni müşrikleri Zayed’in haydut çocukları onları, kendi şirklerinin ve İbrahimî putperestliklerinin rahipleri ve koruyucuları yaptılar. Hatta rahiplerinin en yalancısı, iftiracısı ve fitnecisi BAE Fetva Konseyi Başkanı Şeyh Abdullah bin Bayyah, şerrin, küfrün ve terörün başı Amerikalı siyasetçiler ve ikiyüzlülerle görüştükten sonra bir açıklama yaparak İbrahimî şirkini “İbrahimî Ailesinin Fazilet İttifakı” olarak nitelendirmiş, sonra bu yeni putperestliği haklı çıkarmak için iftira ve yalanlarına devam ederek şöyle demiştir: “Müslümanlar kendilerini önceki dinlerin bir uzantısı olarak görüyorlar.” Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Vatikan ile ortaklaşa düzenlediği ve ABD Dışişleri Bakanlığı Dini Özgürlüklerden Sorumlu Büyükelçi Sam Brownback başkanlığında düzenlenen (Yani İbrahimî din denilen bu şirk, şer ve küfür olan Amerikan yönetimi tarafından planlanmış, tasarlanmış ve üretilmiştir) 2020 yılı “İbrahimî Girişim Forumu”nda bir konuşma yaptı ve bin Bayyah burada şöyle dedi: “İnsan onurunu koruyan katılımcılar… Bütün yasalar ve dinler, özellikle de İbrahimî ailesinin dinleri arasında dini ortaklığın temelini oluşturmakta olup bunların hepsi bunu korumak ve gözetmek için gelmiştir.” Yalan ve iftirasına şunu da eklemiştir: “İslam’da bizler dinlere, saygı, bütünlük ve uyum bakışıyla bakarız.” Sonra şaki adam, İbrahimî şirkini şu sözleriyle müjdeliyor: “İbrahimî ailesinin 2019’da Ebu Dabi’de yayınladığı Fazilet İttifakı misakı, bu yeni başlangıç ​​için güçlü bir referans olabilir. Zira bu, etkisiz teorik bir ilke değildir. Bilakis pratik bir yaklaşıma ve uygulamalı bir programa tercüme edilip kristalize edilebilir. Bu yüzden insanları eğitmek için okullara, müminlerin eğitilmeleri için mabetlere, çatışma sahalarına ve tartışma meydanlarına indirilmelidir…” İşte bu şekilde çirkin ve iğrenç yaklaşımı ve apaçık küfür ve apaçık sapıklık içinde olan İbrahimî şirkin uygulama programlarını görmüş olduk. Bir de gazaba uğrayanlardan biri Aksa, Mirâc ve Mesra’nın gasp edilmesinin pisliğini analiz ettikten sonra Cuma günü Ebu Dabi emirliğinin dırar mescitlerinden birine hatip olarak gelmiş kötü şeyhlerin ve Ruveybida karışımlarının düşmesi çağrısında bulunuyor. Hayatın hakkı için bunlar, zamanın küfrünü devam ettiren kafir ve facir ihanetleridir. 

Bu ve benzerlerine tek bir söz söylüyoruz; bu bir irtidattır ey kötü şeyhler! Bu, Zayed’in haydut çocuklarının sizin İçin kurduğu yeni bir tuzaktır. Bu bir irtidattır ey kötü şeyhler! İşte Zayed’in haydut çocukları, sizleri İbrahimî şirkinin mabetlerinin kahinine dönüştürdü ve putlarının ve sanemlerinin bekçisi ve koruyucusu kıldı. Bu İslam’dan irtidattır ve din olarak İbriahimî şirkine bürünmektir ey kötü şeyhler! Zira sizler onun Şeytanının sesi olup ne kadar yayın yapıp yayıyorsunuz ey yaratılışların şerlileri! Dahası haliniz o kadar aşağılık ve ucuzluk içinde ki Müslümanlığınızın, Arap kabilelerinin karınlarından olan asabiyetçiliğinize bile bir yardımı olmadı. Bunun da ötesinde o kadar aşağılık ve ucuzluk içindesiniz ki sizler için sadece gazaba uğramış Yahudilerin burnundan düşen ve sizi yönlendiren bir soysuz olan “Eli Abadi’yi” buldular. Böylece gazaba uğramışların karışımından olan aşağılık ve alçak birini, sizin üzerinize pohpohlayıcı bir şarlatan yaptılar!

Bu bir irtidattır irtidat ey yaratılışların şerlileri, Arap Yarımadası’nın yeni müşrikleri Zayed’in haydut çocukları ve onların talipleri ve vaftiz babaları! Bu bir irtidattır ey kötü ihtiyar bin Bayyah! Kemiklerinin zayıfladığı, belinin büküldüğü, gözünün az gördüğü, ömrünün geçtiği ve ölmek üzere olduğun halde Allah’a ve Nebisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e büyük ve apaçık bir iftirada bulunup din olarak İslam’ı ve onun hak olan şeriatını almak yerine İbrahimî şirkini ve onun iğrençliğini ve putperestliğini mi alıyorsun?! Yazıklar olsun sana! Zira senin halin ne kadar sefil ve aşağılık ve akıbetin de ne kadar utanç verici ve çirkindir! Şankît (Mısır, Sudan ve benzeri yerlerden hacca gitmek için toplanılan merkez) ve onun temiz ve hayırlı halkı senden beri olduğu gibi yer ve gök ehli de senin iğrençliğinden ve iftiradan beridir!

Bu bir irtidattır irtidat ey şerrin kulu ve ey söz söyleme sanatında lanetli İblis ve aveneleriyle yarışan adam! Bu bir irtidattır irtidat ey yargıçların çığırtkanı ve ey iki yüzlü bakan! Rabbine karşı cedelleşip sapkınlık yaptığın, sapkınlığında ve dalaletinde İbrahimî şirkini bir din ve insanlık olarak iddia ettiğin yetmedi mi?! Dahası sen aşağılık ve basitliğin içinde, Peygamberin Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Aksa’sını, İsrâ’sını ve Mirâcı’nı gasp edenlere boyun eğdin! Bunun da ötesinde bundan daha iğrenci, daha çirkini ve daha utanç verici olanı, gazaba uğrayan biri olan “Elie Abadie’yi” kendin için bir vaiz ve rehber edinmen, sonra azgın bir şekilde Müslümanların kıskanç evlatlarından senin yaptığın iğrençliği ayıplayanlarla mücadele etmen ve tartışman olmuştur. O iğrenç makamından ve utanç verici akıbetinden dolayı vay haline!

Ey kötü Şeyhler bu, Ruveybidaların sizi karanlık bir küfre ve alevli bir cehenneme sürüklediği bir irtidattır! Bizler, bundan, sizden ve Ruveybidalarınızdan beri olduğumuz gibi onun sahiplerinin durumlarından da Allah’a sığınıyoruz. Allah’tan, ayaklarımızı dini üzere sabit kılmasını ve akıbetimizi de güzel bir şekilde sonlandırmasını niyaz ediyoruz. Sapkınlıktan, dalaletten ve kötü bir akıbetten Allah’a sığınırız.

Nitekim o, hastalığı kötüleştiren ve fesadı ve ifsadı yayan bozguncu ve ikiyüzlü bir uçurumdur. Artık onun gücünü kökünden söküp atmanın zamanı gelmiştir. Allah’ım, katından bize bir rahmet ve lütuf olarak küfrü, nifakı ve halkını kökünden söküp atacak bir yardım gönder ey merhametlilerin en merhametlisi.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ اللّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَŞüphesiz ki inkâr edenler mallarını, (insanları) Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama sonunda bu, onlara yürek acısı olacak ve en sonunda mağlup olacaklardır. Kâfirlikte ısrar edenler ise cehenneme toplanacaklardır.” [Enfâl 36]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan
Münâcî Muhammed

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER