Pazar, 19 Cumade’l Ûlâ 1445 | 2023/12/03
Saat: (Medine Saati İle)
Menu
ana menü
ana menü

Namaz Kılanın Önünden Kadın Geçerse Namaz Bozulur Mu? Ziyad Ebu Tarık

بسم الله الرحمن الرحيم

Soru:

es Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

Ben, hasta çocuğumun refakatçısı olarak hastanede tedavi odasında namaz kılarken önümden kâfir bir hemşire geçti. Namazım bozulur mu? Odadan dışarı çıkamadığım da bilinmelidir.

Cevap:

Aleykum'us Selam ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

Namaz kılanın önünden kadın geçerse namaz bozulur mu meselesi fakihler nezdinde ihtilaflı bir konudur. Bu konu ibadetlerden olduğu için ben bu konuda benimseme yapmak istemiyorum. Ancak konuyla ilgili muteber fakihlerin görüşünü size aktarabilirim. Siz de bu mesele hakkında içtihadına güvendiğiniz kimseyi taklit edebilirsiniz.

  • Hanefilerin görüşü: Namaz kılanın önünden kadın ve başka bir şey geçerse, namaz bozulmaz. Muhammed İbn Ahmed ibn Ebi Sehl Şemsu'l Eimme es-Serahsi'nin [ö: 483] kitabı el-Mebsut'ta şöyle geçmektedir:

"Bize göre namaz kılanın önünden erkek, kadın, eşek ya da köpek gibi herhangi bir şey geçerse, namazı bozulmaz. Bizim bu konudaki dayanağımız Ebu Saîd el-Hudrî'nin şu hadisidir. Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ مُرُورُ شَيْءٍ وَادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُم "Bir şey geçerse namaz bozulmaz, ama gücünüz yettiğince engel olmaya çalışınız."

  • Malikilerin görüşü: el-Karafi olarak bilinen Ebu'l Abbas Şihabuddin Ahmed ibn İdris ibn Abdullah el-Maliki'nin [ö: 684] ez-Zehira adlı kitabında şöyle geçmektedir:

"Altıncısı: Kitapta şöyle dedi: Namaz kılanın önünden bir şey geçtiğinde namaz bozulmaz..."

  • Şafiilerin görüşü: Ebu Zekeriya Muhyiddîn Yahya ibn Şerif en-Nevevi'nin [ö: 676] el-Mecmu Şerh'ul Mühezzeb adlı eserinde şöyle geçmektedir:

"Üçüncü Mesele: Sütreye doğru namaz kılar da sütre ile namaz kılan arasından erkek, kadın, çocuk, kâfir, siyah köpek, eşek ya da daha başka bir şey geçtiğinde bize göre namaz bozulmaz..."

  • Hanbelilerin görüşü: İbn Kudame el-Makdisi olarak bilinen Ebu Muhammed Muvaffıkudin Abdullah ibn Ahmed ibn Muhammed ibn Kudame el-Cemaili el-Makdisi, el-Dimeşki el-Hanbeli'nin [ö: 620] el-Muğni adlı kitabında şöyle geçmektedir:

"Bir Mesele: Dedi ki: "Namazı ancak behim siyah köpek bozar." Yani namaz kılanın önünden geçerse. Bir grubun ondan naklettiğine göre İmam Ahmed'in meşhur görüşü böyledir. el-Esrem şöyle dedi: Ebu Abdullah'a namazı ne bozar diye soruldu. O da "Bana göre sadece behim siyah köpek bozar." cevabını verdi. Behim sözcüğünün anlamı, simsiyah köpek, yani siyahtan başka renk olmayan köpek demektir. Namazı, siyah köpek, geçerse kadın ve eşek bozar diye Ahmed'den rivayet edilen başka bir rivayet daha var.

  • Gördüğünüz gibi Hanefilere, Malikilere ve Şafiilere göre namaz bozulmaz. Bir görüşe göre Hanbeliler de namaz bozulur.

Allah Subhânehu ve Teâlâ kalbinizi en hayırlı olana açsın.

ve's Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

 

Kardeşiniz Ata İbn Halil Ebu Raşta

Facebook sayfasının linki:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=220629058105179

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.

yukarı çık

SİTE BÖLÜMLERİ

BAĞLANTILAR

BATI

İSLAMİ BELDELER

İSLAMİ BELDELER