دوشنبه, ۰۹ ربیع الاول ۱۴۴۲هـ| ۲۰۲۰/۱۰/۲۶م
ساعت: مدینه منوره
Menu
القائمة الرئيسية
القائمة الرئيسية

pr header

 

 

تاریخ هجری :17 ذولحجه 1438
تاریخ میلادی : دوشنبه، 19 سبتامبر 2016م

شماره صدور:

دفتر مطبوعاتی
مرکزی

اعلامیه مطبوعاتی

رژیم ایران بعد ازاین برای منافع استعماری امریکا آشکارا خدمت می نماید!

اعلامیه مطبوعاتی

رژیم ایران بعد ازاین برای منافع استعماری امریکا آشکارا خدمت می نماید!

(ترجمه)

رژیم ایران برای حفظ مصالح امریکا سرکوب علنی آرمان های مسلمانان شرق میانه علی الخصوص مسلمانان سوریه وافغانستان را آغاز نمودهاست.دیدار علی شمخانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایرانازپاکستان به هدف خدمت به منافع امریکا بود. ایران از آغاز اشغال افغانستان توسط امریکا تا هنوزمانند پاکستان علیه مقاومت مسلمانان افغان درمقابل اشغالگران توطئه می چیند، هردورژیم(ایران وپاکستان)ازنصب رژیم اجیرامریکا درکابل حمایت نمودند، وبرای تطبیق برنامه استعماری امریکا بالای افغانستان همکاری تنگاتنگ داشتند.

دراین میان تنها تفاوت ایران وپاکستان این است که رهبری سیاسی ونظامی خائن پاکستان ازآغاز تا اکنونبگونه ای علنی به نفع امریکا توطئه چینی می نماید، اما رژیم ایرانحمایت اش را ازاشغال افغانستان درعقب پرده ای دروغین دشمنی باامریکاپنهان نمود، تا اینکه بعد ازتوافق هستوی با امریکا که در واقع به معنی تسلیم کردن سلطه وقدرت یک سرزمین اسلامی به یک دولت کفری می باشد،ایران دیگر به اندختن پرده بر سررابطه عمیق ودیرینه ای خود باامریکا ضرورت ندارد.

اکنون ایران اینکه توانسته باشد منافع امریکا را درسوریه وافغانستانتأمین نماید اقدامات ملموس سیاسی، نظامی را زیر عنوان دروغین مبارزه با«افراطگرائی» و«تروریزم» انجام می دهد. به همین خاطراست که خائنین در رهبری سیاسی ونظامی پاکستان از کمک ایران در تطبیق طرح امریکا برای حل مشکلات افغانستان، استقبال نمود؛درحالیکه رژیم ایران ادعای«حکومت عادل اسلامی»بودن وکمک به جنبش های اسلامی را در سرتاسر جهان دارد،اما زمانیکه مسلمانان سوریه علیه رژیم مستبدِ چهل ساله ای خانواده بشاراسد انقلاب نمودند، دیدیم که رژیم ایران مسلمانان مظلوم سوریه را تنها گذاشت. حتی برعکس رژیم ایران طرف حمایت حزب کافر بعث را که دستانش به خون مسلمانان آلوده می باشد گرفت؛ زمانیکه عساکر یهود مسلمانان فلسطین ولبنان را به قتل می رساند،  نیروهای امریکائی وناتو افغانستان را اشغال می نمایند، هزاران مسلمان را به قتل می رسانند وزمانیکه عساکر دولت یهود حریم مسجد الاقصی رامورد تجاوز قرارمی دهند، درحالیکه همه این اتفاقات افتاد رژیم ایران جرأت شکستاندن مرزهای استعماری جعلی کفاررا ننمود، بلکه درعوض ارتش خودرا در قرارگاه های نظامی خویش محصور نمود، اما زمانیکه مردم مسلمان سوریه علیه بشارورژیم کفری اش قیام نمودند، شعارمردم «خلافت به منهج نبوتمی خواهیم» را سرمی دادند، واضح دیدیمکه ایران حریم مرزهای بین المللی را نقض نمود، هزاران عساکر همراه با میلیاردها دالر برای حمایت از بشار قاتل وخائن جهت سرکوب قیام مسلمانان سوریه فرستاد.

جنگ سوریه، افغانستان، عراق، فلسطین پرده ازچهره ریاکارانه ومنافق رژیم ایران برداشت. هم چنان برای ما ثابت شد با وجود که امریکا یک ابرقدرت نظامی واقتصادی است بازهم بدون کمک وهمکاری حکام خائن سرزمین های اسلامی نمی تواند توطئه های خود را جامه عمل بپوشاند.اگر امروز افسران مخلص ارتش های مسلمان تصمیم بگیرند می توانند سلطه ای مقام تک قدرتی را ازامریکا بگیرند وآنرا به اسلام بدهند، زیرا اجرای عملی این تصمیم برای شان دشوار نخواهد بود.

این عمل زمانی میسراستکه افسران مخلص نصرت وقدرت را به حزب التحریر بدهند تا خلافت بر منهج نبوت را تأسیس وبا امت در تخریب مرزهای جعلی استعمارگران کافر همکاری نموده،بالآخره امت وافواج امت را تحت بیرق واحد(الرایه) وحدت ببخشد. دراین باره الله سبحانه وتعالی می فرماید:

بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَاطِلِ فَيَدْمَغُةُ

[انبیاء:18]

بلکه ما حق را برسر باطل می‌کوبیم تا آنرا هلاک سازد، این گونه باطل محو ونابود می‌شود

دفترمطبوعات مرکزی حزب التحریر

ابراز نظر نمایید

سرزمین های اسلامی

سرزمین های اسلامی

کشورهای غربی

سائر لینک ها

بخش های از صفحه